گزارش جلسه ۰۱۷ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه هفدهم
زمان: ۹۸/۷/۱۵
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: تالار لاله
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
بهمن‌های گسترده‌ی هوایی
دکتر سحر خوش آبادی
مرکز علم و فناوری استان سمنان

تابش پرانرژي كيهاني یا پرتوهاي پرانرژي كيهاني، ذرات باردار و فوتون¬هاي پرانرژي‌ای اند که وقتي با جو زمين برخورد مي‌كنند،‌ بر اثر برهمكنش با اتم‌هاي جو، ذرات ثانويه را خلق مي‌کنند. ذرات ثانويه مجددا به همين صورت ذرات ديگر را به وجود مي‌آورند و در نهایت بهمني از ذرات ساخته شده و به طرف زمين گسيل مي¬شود. به اين پديده بهمن هوايي گفته می¬شود. شار این پرتوها با افزایش انرژی کاهش می‌یابد. تكنيك آشكارسازي پرتوهاي كيهاني از زمان كشف آن‌ها تا كنون در حال تكامل بوده است. مهم‌ترین دلیل مطالعه‌ی بهمن‌های هوایی یافتن انرژی، جرم و جهت رسیدن پرتوهای کیهانی اولیه‌ی ایجاد کننده‌ی آن و سپس تحقیق منابع ایجاد این پرتو هاست. در رصدخانهی البرز از آشکارسازهای سوسوزن جهت آشکارسازی ذرات باردار بهمن¬های گسترده هوایی استفاده می¬شود. در این کار ضمن معرفی این پرتوها، برخی از روش‌های آشکارسازی و آنالیز آن‌ها معرفی و ارایه شده است.

تابش پرانرژي كيهاني یا پرتوهاي پرانرژي كيهاني، ذرات باردار و فوتون¬هاي پرانرژي‌ای اند که وقتي با جو زمين برخورد مي‌كنند،‌ بر اثر برهمكنش با اتم‌هاي جو، ذرات ثانويه را خلق مي‌کنند. ذرات ثانويه مجددا به همين صورت ذرات ديگر را به وجود مي‌آورند و در نهایت بهمني از ذرات ساخته شده و به طرف زمين گسيل مي¬شود. به اين پديده بهمن هوايي گفته می¬شود. شار این پرتوها با افزایش انرژی کاهش می‌یابد. تكنيك آشكارسازي پرتوهاي كيهاني از زمان كشف آن‌ها تا كنون در حال تكامل بوده است. مهم‌ترین دلیل مطالعه‌ی بهمن‌های هوایی یافتن انرژی، جرم و جهت رسیدن پرتوهای کیهانی اولیه‌ی ایجاد کننده‌ی آن و سپس تحقیق منابع ایجاد این پرتو هاست. در رصدخانهی البرز از آشکارسازهای سوسوزن جهت آشکارسازی ذرات باردار بهمن¬های گسترده هوایی استفاده می¬شود. در این کار ضمن معرفی این پرتوها، برخی از روش‌های آشکارسازی و آنالیز آن‌ها معرفی و ارایه شده است.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com