گزارش جلسه ۰۱۹ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه نوزدهم
زمان: ۹۸/۹/۳۰
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: کلاس ۳۶ دانشکده فیزیک
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
مشتقات کسری در مکانیک کوانتومی
دکتر حسن حسن آبادی
دانشگاه صنعتی شاهرود

ایده‌ی مشتق کسری در مکانیک کوانتومی را می‌توان یکی از خلاقانه‌ترین ایده‌ها در فیزیک دانست. با توجه به این ایده، می‌توان معادله ‌شرودینگر را به‌صورت تعریفی جدید بازنویسی کرد. چنین فرمول‌بندی از مکانیک کوانتومی کاربردهای قابل توجهی در ریاضیات و فیزیک و دیگر شاخه‌های علوم دارد. آقای هرمن با استفاده از این فرمول‌بندی، مدل‌های رفتارجمعی هسته‌ها را بازنویسی کردند و توانستند رفتار پیچیده‌ی هسته‌ها را بهتر بیان کنند. تعریف‌های متعددی برای مشتق‌های کسری وجود دارد که هرکدام به ‌نوعی آن را بیان می‌کنند . براساس مدلی که اخیرا ارایه شده مشتقات کسری به‌صورت یک تعریف جدید و با فرم انطباقی ارائه می‌شود و منجر به نتایج جالب در این زمینه می‌گردد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com