گزارش جلسه ۰۰۲ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه دوم
زمان: ۹۶/۲/۲
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
سفر در زمان
آقای دکتر کاظم بی تقصیر فدافن
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

فیلم های سینمایی علمی تخیلی سفر در زمان را ممکن می دانند و با داستان سازی آن را به تصویر می کشند. اما آیا نظریه های فیزیکی هم سفر در زمان را ممکن می دانند؟ اصلا زمان چیست؟ ما چطور آن را اندازه می گیریم؟ آیا زمان نسبی است؟ دیدگاه فیزیکدانان نسبت به زمان در فیزیک صد ساله اخیر تفاوتی کرده است یا همه دانشمندان یک تعریف از زمان دارند؟
در این جلسه از باشگاه فیزیک یک فیلم سینمایی مربوط به این موضوع را معرفی کرده تا در مورد فیزیک آن تبادل نظر داشته باشیم!


پرسش و پاسخ این جلسه:
کدام یک «محکم تر» است: طناب با گره، یا بدون گره؟
شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com