گزارش جلسه ۰۲۱ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه بيست و يکم
زمان: ۹۹/۱۰/۲۹
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

مکان: Live.du.ac.ir/physics_club
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
تاریخچه مختصری از کیهان
شهاب شهیدی
دانشگاه دامغان

دهه اخیر دهه شکوفایی علم کیهان‌شناسی بوده است. در این سخنرانی به تاریخ شکل‌گیری کیهان خواهم پرداخت. برای اینکار تحول عالم را از زمان انفجار بزرگ تا زمان حال بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که در هر دوره‌ای چه اتفاقی برای عالم و ذرات درون آن افتاده است. عالم در ابتدا سوپ داغی از تمام ذرات بوده است که در طی گذر زمان با کم شدن دما ساختار‌های کیهانی به تدریج شکل گرفته‌اند. همچنین سعی خواهم کرد در مورد کشفیات مهم دانشمندان در سال‌های اخیر در مورد کیهان اشاره کنم.

این سخنرانی به طور مشترک با دانشگاه دامغان برگزار می شود.

دهه اخیر دهه شکوفایی علم کیهان‌شناسی بوده است. در این سخنرانی به تاریخ شکل‌گیری کیهان خواهم پرداخت. برای اینکار تحول عالم را از زمان انفجار بزرگ تا زمان حال بررسی خواهیم کرد و خواهیم دید که در هر دوره‌ای چه اتفاقی برای عالم و ذرات درون آن افتاده است. عالم در ابتدا سوپ داغی از تمام ذرات بوده است که در طی گذر زمان با کم شدن دما ساختار‌های کیهانی به تدریج شکل گرفته‌اند. همچنین سعی خواهم کرد در مورد کشفیات مهم دانشمندان در سال‌های اخیر در مورد کیهان اشاره کنم.


این سخنرانی به طور مشترک با دانشگاه دامغان برگزار می شود.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com