گزارش جلسه ۰۲۵ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه بيست و پنجم
زمان: ۱۴۰۰/۸/۳
ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=718967025
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
چگونه یک پدر خوانده در فیزیک آماری و سامانه های پیچیده صاحب نوبل شد
دکتر محسن قاسمی نژاد
دانشکده فیزیک، دانشگاه شیراز

جورجو پریزی فیزیکدان ایتالیایی در سن 73 سالگی، قسمتی از جایزه نوبل امسال را از آن خود کرد. هر چند این اولین نوبلی نیست که به فیزیک آماری تعلق میگیرد اما پریزی به عنوان یک پدر خوانده متولد رم، نقش مهمی در پیشرفت شاخه ی میان رشته ای با نام سامانه های پیچیده داشته است. وی در زندگی علمی خود در حوزه های مختلفی از جمله فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک ماده چگال و مواد نامنظم، فیزیک آماری و سامانه های پیچیده، پژوهش کرده است. در این سخنرانی با مروری کوتاه بر زندگی علمی این دانشمند برجسته، به بررسی مدلهایی در فیزیک آماری و سامانه های پیچیده میپردازیم که نام پریزی و همکارانش را همواره به یدک خواهند کشید.

این باشگاه به طور هم زمان با دانشگاه دامغان برگزار می شود.

لینک ورود:
http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=718967025

جورجو پریزی فیزیکدان ایتالیایی در سن 73 سالگی، قسمتی از جایزه نوبل امسال را از آن خود کرد. هر چند این اولین نوبلی نیست که به فیزیک آماری تعلق میگیرد اما پریزی به عنوان یک پدر خوانده متولد رم، نقش مهمی در پیشرفت شاخه ی میان رشته ای با نام سامانه های پیچیده داشته است. وی در زندگی علمی خود در حوزه های مختلفی از جمله فیزیک ذرات بنیادی، فیزیک ماده چگال و مواد نامنظم، فیزیک آماری و سامانه های پیچیده، پژوهش کرده است. در این سخنرانی با مروری کوتاه بر زندگی علمی این دانشمند برجسته، به بررسی مدلهایی در فیزیک آماری و سامانه های پیچیده میپردازیم که نام پریزی و همکارانش را همواره به یدک خواهند کشید.


این باشگاه به طور هم زمان با دانشگاه دامغان برگزار می شود.

لینک ورود:
http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=718967025


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com