گزارش جلسه ۰۲۶ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه بيست و ششم
زمان: ۱۴۰۰/۹/۸
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=718967025
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
یادگیری ماشین، ماشین استقراء؟
مهدی انصاری راد
دانشگاه صنعتی شاهرود

امروزه یادگیری ماشین به یکی از حوزه های بسیار جذاب در علم و فناوری بدل شده است. گرچه کاربردهای آن در مواردی مانند تشخیص چهره یا دست خط، تبدیل صوت به متن، پیش بینی بازارهای مالی، ماشین های خودران، تشخیص بیماری و پیشنهاد درمان، دسته بندی خودکار داده های حجیم و ... عملیاتی شده و وارد در زندگی روزمره شده اند، کاربردی که برای آن در علم (و به ویژه فیزیک) می توان متصور شد در سال های ابتدایی خود به سر می برد. در این سخنرانی قصد داریم ضمن معرفی بسیار مقدماتی یادگیری ماشین، در خصوص فرصت ها (یا چالش هایی) که ممکن است از این حوزه نصیب (یا دامنگیر) فیزیک شود صحبت کنیم.

توجه: این جلسه به طور هم زمان با دانشگاه دامغان برگزار می شود.

امروزه یادگیری ماشین به یکی از حوزه های بسیار جذاب در علم و فناوری بدل شده است. گرچه کاربردهای آن در مواردی مانند تشخیص چهره یا دست خط، تبدیل صوت به متن، پیش بینی بازارهای مالی، ماشین های خودران، تشخیص بیماری و پیشنهاد درمان، دسته بندی خودکار داده های حجیم و ... عملیاتی شده و وارد در زندگی روزمره شده اند، کاربردی که برای آن در علم (و به ویژه فیزیک) می توان متصور شد در سال های ابتدایی خود به سر می برد. در این سخنرانی قصد داریم ضمن معرفی بسیار مقدماتی یادگیری ماشین، در خصوص فرصت ها (یا چالش هایی) که ممکن است از این حوزه نصیب (یا دامنگیر) فیزیک شود صحبت کنیم.

توجه: این جلسه به طور هم زمان با دانشگاه دامغان برگزار می شود.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com