گزارش جلسه ۰۳۵ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه سی و پنجم
زمان: ۰۲/۹/۲۰
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۳۰

مکان: کلاس 208 (36) دانشکده فیزیک و آنلاین در https://lms.shahroodut.ac.ir?m=PHY-SEMINAR
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
نانو روبان های CrP در اسپینترونیک
طیبه مولاروی
دانشگاه صنعتی شاهرود

در این کار، ویژگی‌های پایداری، الکترونی، مغناطیسی و ترابردی نانوروبان‌های فسفر کروم (CrPNRs) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به‌دست‌آمده از تئوری تابعی چگالی و تابع گرین غیرتعادلی، نشان می‌دهد که این نانوروبان ها از نظر انرژی‌های پیوندی و همچنین از نظر دینامیکی پایدار می باشد. ساختار الکترونی محاسبه‌شده نشان می‌دهد که این نانوروبان دارای یک شکاف باند غیرمستقیم در حدود eV 1.67 برای کانال اسپین پایین است و برای اسپین‌بالا فلزی است. فلزی بودن کانال اسپین بالا از اوربیتال های P-3p و خواص مغناطیسی ناشی از اوربیتال های Cr-3d است. خواص انتقال به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که مقدار جریان برای حالت اسپینی حدود µA 50 است. پدیده مقاومت دیفرانسیل منفی (NDR) و همچنین 100% اثر اسپین فیلترینگ بین ولتاژبایاس 0.4 تا 0.5 مشاهده می شود. نتایج نشان می دهد که CrPNR ها دمای کوری بالایی بیش از 690 کلوین دارند، لذا این نانوروبان ها یک ماده فرومغناطیسی مفید برای دستگاه های نانوالکترونیک و کاربردهای اسپینترونیک در دمای محیط می باشند.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com