گزارش جلسه ۰۳۵ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه سی و پنجم
زمان: ۸۲/۹/۳


مکان:
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
Synchrotron Radiation
Herman Winnick

اين جلسه از باشگاه فيزيک به شکلی ويژه برگزار می‌شود. سخنران اين جلسه باشگاه استاد هرمن وينيک از آزمايشگاه تششع سينکروترون استانفورد می‌باشند. موضوع سخنرانی ايشان

Synchrotron Radiation : Properties, Sources and Applications to Basic and Applied Research

می‌باشد که اين سخنرانی به انگليسی ارائه می‌شود.

به دليل تخصصی بودن مبحث سخنرانی باشگاه اين ماه از پذيرفتن دانش‌آموزان معذور است. دانشجويان می‌توانند با همراه داشتن کارت دانشجويی خود در اين جلسه شرکت کنند.
درضمن در اين جلسه از باشگاه جلسه پرسش و پاسخ نيز برگزار نمی‌گردد.
محل باشگاه اين ماه در تالار اجتماعات دانشکده فيزيک دانشگاه تهران، واقع در انتهای خيابان کارگر شمالی می‌باشد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com