گزارش جلسه ۰۴۵ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه چهل و پنجم
زمان: ۸۳/۹/۲
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
برگزار نمی‌شود

باشگاه فيزيک اين ماه به دليل برخی مشکلات و احتمال تغيير در محل و نحوه برگزاری جلسات باشگاه فيزيک استثناً برگزار نمی‌شود.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com