گزارش جلسه ۰۸۷ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه هشتاد و هفتم
زمان: ۹۰/۶/۷
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
فيزيک ذرات بنيادی و ماهيت نيروی قوی
دکتر ندا صدوقی
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
بطور کلی به هر چيزی که جرم داشته باشد و فضا اشغال کند، ماده گفته می‌شود. در طبيعت، ماده غالباً در يکی از سه حالت جامد، مايع و گاز يافت ميشود. مواد از مولکولها و مولکولها از اتمها تشکيل شده اند. اتمها حالتهای مقيد، متشکل از الکترونها، پروتونها و نوترونها ميباشند. الکترونها بار الکتريکی منفی، پروتونها بار الکتريکی مثبت و نوترونها بار الکتريکی صفر دارند. عامل حفظ ساختار مقيد در اتم نيروی الکترومغناطيسی است، که از طريق ذرات واسطی به نام فوتون اعمال ميشود. اما پروتونها و نوترونها خود از سه ذره بنيادی تر به نام کوارکها تشکيل شده اند. عامل اصلی پايدار ماندن پروتونها و نوترونها وجود نيروهای قوی هسته ای است، که از طريق ذرات واسطی به نام گلئونها اعمال ميشود. اما آيا کوارکها و گلئونها ساختار دارند؟ آيا نيروی قوی ماهيتا با نيروی الکترومغناطيسی متفاوت است؟ آيا به غير از اين نيروها نيروی ديگری در طبيعت موجودند؟ آيا ميتوان به غير از پروتون و نوترون حالتهای مقيد ديگری از کوارکها و گلئونها ساخت؟ آيا اين حالتها پايدارند؟ آيا ميتون مواد را به غير از فاز جامد، مايع و گاز در فاز ديگری يافت؟ در اين سخنرانی پس از ارائه خلاصه ای از اهدف فيزيک ذرات بنيادی، که شامل طبقه بندی ذرات، مطالعه خواص آنها و بررسی نيروهای بين آنها است، به بررسی ماهيت نيروی قوی و فازهای گوناگون ماده کوارکی ميپردازيم.

محل:‌ آمفی تیاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی

برنامه:
۱۷:۰۰ سخنرانی: دکتر ندا صدوقی- دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی
۱۸:۲۰ پرسش ماه:‌ دکتر نیما عابدپور - پژوهشکده دانشهای بنیادی
۱۸:۳۰ خبر نشست:‌ دکتر حامد سید علایی- پژوهشکده دانشهای بنیادی

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفا برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.

توجه ۲: علاقه مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.


پرسش و پاسخ این جلسه:
دراین جلسه دکتر نیما عابد‌پور به بیان پاسخ پرسش جلسه قبلی باشگاه، جلس‌۸۶ام پرداختند و سپس، پرسش ماه این جلسه را بیان نمودند. برای دیدن پاسخ پرسش جلسه‌ی گذشته و سوال این جلسه، فایل زیر را ببینید.
پاسخ پرسش جلسه‌۸۶ام و متن پرسش جلسه‌ی ۸۷ام
شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com