گزارش جلسه ۰۸۸ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه هشتاد و هشتم
زمان: ۹۰/۷/۴
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
فیزیک و دنیای معاصر
دکتر وحید کریمی پور
دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:
قرن بیستم شاهد چند انقلاب بزرگ در فیزیک بود که نه تنها تا ثیرات بسیار عمیقی در شناخت انسان از عالم به جای گذاشتند بلکه نحوه
زندگی وی را دچار دگرگونی های اساسی کردند.

فیزیک مدرن نشان داد که عالم بسیار پهناورتر از آن است که تصور می کردیم ، بسیار پیچیده تر از آن است که فکر می کردیم و بسیار شگفت انگیز تر از آن است که خیال می کنیم

دراین سخنرانی مقدمه ای بر موضوعات فوق با تاکید بر تغییراتی که فیزیک در جهان بینی انسان پدید آورده است گفته خواهد شد. این سخنرانی مقدماتی است و ممکن است برای دانشجویان کارشناسی مطلب نویی نداشته باشد. . . .

محل:‌ آمفی تیاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - انتهای خیابان کارگر شمالی

برنامه:
۱۷:۰۰ پرسش ماه:‌ دکتر نیما عابدپور - پژوهشکده دانشهای بنیادی
۱۷:۲۰خبر نشست:‌ فرنوش فرهپور - دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
17:40 استراحت و پذیرایی
۱۸:۰۰ سخنرانی: دکتر وحید کریمی پور- دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفا برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.

توجه ۲: علاقه مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفا ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت نام


پرسش و پاسخ این جلسه:
دراین جلسه دکتر نیما عابد‌پور به بیان پاسخ پرسش جلسه قبلی باشگاه، جلسه‌۸۷ام پرداختند و سپس، پرسش ماه این جلسه را بیان نمودند. برای دیدن پاسخ پرسش جلسه‌ی گذشته و سوال این جلسه، فایل زیر را ببینید.

پاسخ پرسش جلسه‌ی۸۷ام و متن پرسش جلسه‌ی ۸۸ام
شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com