فعالیت‌ها  >  پخش زنده
پخش زندهدرباره این پخش زنده:
گردهمایی سراسری فیزیک ایران

پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه

سخنرانی‌های عمومی گردهمایی سراسری فیزیک ایران

*****
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۲:۰۰

”How living matter self-organizes while breaking action-reaction symmetry“

رامین گلستانیان
Max Planck Institute for Dynamics and Self-Organization, and
Department of Physics, Oxford University

*****
ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۰۰

”Recent advances in particle therapy“

مارکو دورانته
Biophysics Department, Director
GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung

*****
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷:۳۰

«چشم انداز و باتلاق ریسمان»

کامران وفا
Department of Physics, Harvard University, Cambridge, USA

*****
ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹:۰۰

نشست اعضای انجمن فیزیک ایران
تقدیر از پیشکسوتان فیزیک
یوسف ثبوتی
فرهاد اردلان
سیدمحمد امینی

و سخنرانی
هادی خانیکی:
کرونا، جامعه و انجمن‌های علمی

*****

برای جزئیات بیشتر و برنامه کامل این گردهمایی به نشانی زیر مراجعه فرمایید:
www.psi.ir/f/meeting9999حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com