فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۵۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۴۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۵۱ احمد مزیدآبادی فراهانی دانشجویی
۴۵۲ احمد سالاری دانشجویی
۴۵۳ احمد قاسمی دانشجویی
۴۵۴ احمد سمیعی وابسته
۴۵۵ احمد رزاقی دانشجویی
۴۵۶ احمد اسدی پیوسته
۴۵۷ احمد لشکری وابسته
۴۵۸ احمد نقی دخت پیوسته
۴۵۹ احمد سپهر وابسته
۴۶۰ احمد رزم دیده دانشجویی
۴۶۱ احمد کریمی وابسته
۴۶۲ احمد باباجان تبار بائی دانشجویی
۴۶۳ احمد سراستاد دانشجویی
۴۶۴ احمد اسدی محمد آبادی پیوسته
۴۶۵ احمد رفیعی نیا پیوسته
۴۶۶ احمد گرگانی فیروزجاه دانشجویی
۴۶۷ احمد عباسی دشتکی دانشجویی
۴۶۸ احمد برزو پیوسته
۴۶۹ احمد مهرابی پیوسته
۴۷۰ احمد خلقانی دانشجویی
۴۷۱ احمد فتحی دانشجویی
۴۷۲ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۴۷۳ احمدرضا یوسفی وابسته
۴۷۴ احمدرضا اعرابی وابسته
۴۷۵ احمدرضا پورجمالی دانشجویی
۴۷۶ احمدرضا دارائی پیوسته
۴۷۷ احمدرضا خلیلی‌دهکردی وابسته
۴۷۸ احمدرضا قائدی وابسته
۴۷۹ احمدرضا مجرمی دانشجویی
۴۸۰ احمدرضا شفیعیان دانشجویی
۴۸۱ احمدرضا قاسم پور پیوسته
۴۸۲ احمدرضا مدهنی دانشجویی
۴۸۳ احمدرضا سام دلیری دانشجویی
۴۸۴ احمدرضا گلمکانی نیا دانشجویی
۴۸۵ احمدرضا صادقی دانشجویی
۴۸۶ احمدعلی گلستانه پیوسته
۴۸۷ اختای جهانبخش پیوسته
۴۸۸ اختر رجبی وابسته
۴۸۹ اختر شمس دانشجویی
۴۹۰ ادریس مرادی کفترودی دانشجویی
۴۹۱ اذین مهاجرانی دانشجویی
۴۹۲ ارتین غنی‌پورسعیدی دانشجویی
۴۹۳ اردشیر منفرد دانشجویی
۴۹۴ اردشیر رابعی پیوسته
۴۹۵ اردشیر افتخارزاده دانشجویی
۴۹۶ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۴۹۷ اردشیر بیات وابسته
۴۹۸ اردلان آرمین دانشجویی
۴۹۹ اردلان فتاحی زاده پیوسته
۵۰۰ اردوان شهرابی فراهانی وابسته

صفحه قبلی ... ۷  ۸  ۹   ۱۰   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com