رویدادهای آتی (دربرنامه)

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
شهریور سال ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۱
شهریور سال ۱۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستانحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com