کمیته ترویج علم
اعضای کمیته ترویج علم

علی‌اکبر ابوالحسنی
شانت باغرام
نیما خسروی
صادق رئیسی
محمدصادق فیض
سیما قاسمی
سیدمحمدصادق موحدحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com