دوره‌های قبل - شاخه گرانش و کیهان‌شناسی
اعضای دوره‌های قبل شورای اجرایی شاخه گرانش و کیهان‌شناسی


اولین شورای اجرایی شاخه گرانش و کیهان شناسی

اعضای اصلی

 • سهراب راهوار ، دانشگاه صنعتی شریف (دبیر شاخه)
 • حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهیدبهشتی
 • کورش نوذری، دانشگاه مازندران
 • محمد نوری‌زنوز،  دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل

 • شهرام خسروی ، دانشگاه خوارزمی
 • فاطمه شجاعی‌باغینی،  دانشگاه تهران
-----------------------------------------------------------------------------------------

دومین شورای اجرایی شاخه گرانش و کیهان شناسی

اعضای اصلی

 • حمیدرضا سپنجی، دانشگاه شهیدبهشتی
 • شانت باغرام، دانشگاه صنعتی شریف
 • سهراب راهوار، دانشگاه صنعتی شریف
 • نیما خسروی، دانشگاه شهیدبهشتی
 • فاطمه شجاعی باغینی، دانشگاه تهران
اعضای علی‌البدل
 • سیدمحمدصادق موحد ، دانشگاه شهیدبهشتی
 • فرهاد دارابی،  دانشگاه تربیت معلم شهیدمدنی
آمار بازدید: ۱۸۲۸
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com