شرح خبر
براساس توافق انجمن فیزیک ایران با ستاد ویژه فناور ی نانو، برای پرداخت مرحله دوم حمایت تشویقی پایان نامه های دانشجویی تأیید شده ی ستاد، ارایه کار در کنفرانس سیستمهای بس ذره ای  1394مورد تأیید ستاد است.این توافق در راستای سیاست جدید ستاد برای همکاری بیشتر با انجمن ها ی علمی مرتبط با موضوع ستاد و هدف از آن، کاهش زمان انتظار برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی، آشنایی متخصصان سایر رشته ها با دستاوردهای محققان فناوری نانو و حمایت از همایش های معتبر کشور است.براساس آیین نامه جدید حمایت های تشویقی ستاد نانو، دانشجویانی که پیشنهاد پایان نامه آنها موردتأیید ستاد قرار گرفته و مقاله ای مرتبط با پایان نامه در  این کنفرانس ارائه کنند، می توانستند نسبت به دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقی پایان نامه خود از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اقدام کنند.

بر پایه این آیین نامه درخواست کنندگان حمایت باید

الف :در طول مدت برگزاری کنفرانس فیزیک حضور فعال داشته باشند.
ب : در کارگاههای اعلام شده در کنفرانس شرکت کنند و
پ: گواهی شرکت و گواهی ارائه مقاله خود را به ستاد نانو ارائه دهند.

اطلاعات بیشتر در رابطه با جزئیات این طرح و همچنین معرفی دیگر انجمن ها ی همکار با ستاد در سایت ستاد ویژه فناوری نانو آورده شده است.
http://www.nano.ir/index.php?ctrl=news&actn=news_view&id=46143&lang=1


نویسنده خبر: علی مسچیان
کد خبر :‌ 1812

آمار بازدید: ۵۹
همرسانی این خبر را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌


صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com