اخبار علمی و پژوهشی  
آکادمی سلطنتی علوم سوئد جایزه نوبل فیزیک 2022 را "برای آزمایش‌هایی با فوتون‌های درهم‌تنیده، ایجاد نقض نابرابری‌های بل و پیشگام بودن در علم اطلاعات کوانتومی" به سه نفر زیر اعطا کرد: آلن اسپه Alain Aspect (از فرانسه) Université Paris-Saclay and École Polytechnique, Palaiseau, France جان اف. کلائزر ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

جایزه نوبل فیزیک سال 2022 به آلن اسپه، جان کلاوئزر و آنتون زایلینگر رسید. این جایزه برای آزمایش های انجام شده با فوتون های در هم تنیده، نشان دادن نقض نامساوی بل و پیشگامی در علم اطلاعات کوانتومی داده شده است. خبرنامه علمی انجمن فیزیک در فرصت مناسب به جزییات این جایزه خواهد پرداخت. منبع خبر: وبگاه ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

گروهی از فیزیکدانان و پزشکان بالینی، اخیرا برای توسعه روش جراحی چشم بدون تیغ خود معروف به لیزیک (LASIK) مورد تقدیر قرار گرفته اند. پیشرفتی که تا حدودی مرهون یک سانحه آزمایشگاهی در مورد چشم و لیزر است. یک سانحه آزمایشگاهی تصادفی به توسعه روشهای جراحی چشم بر پایه لیزر فمتوثانیه منجر شد، روشهایی که ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از یک فراسطح پیریت آهن که در دانشگاه رایس برای آزمایش توانایی آن در غلبه بر قانون ماس (Moss rule)، که رابطه بین جذب نوری یک ماده و چگونگی شکست نور را توصیف می کند، ایجاد شده است. این تحقیق قابلیت بهبود نمایشگرها برای واقعیت مجازی و نمایش های سه بعدی، و به طور کلی ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

گروه پژوهشی MICROSCOPE اصل هم ارزی ضعیف نظریه نسبیت عام اینشتین را با دقتی بی سابقه (یک در ده به توان منفی پانزده) اندازه گیری کرده و تا این دقت انحرافی از این اصل به دست نیاورده اند. اصل هم ارزی ضعیف که درباره برابر جرم لختی و جرم گرانشی است از دیرباز، روزگار گالیله و نیوتن در مرکز توجه فیزیک ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی


«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com