شرح خبر

تلسکوپ فضایی جیمز وب این بار به یاری کیهان شناسان رسیده تا نوری تازه به تنش معروفِ ثابت هابل بتاباند.


NGC4258 - (Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), and R. Gendler (for the Hubble Heritage Team))j

آدام ریس به همراه گروه پژوهشی است در مطالعه ای جدید به بررسی ستاره های قیفاووسی در کهکشان NGC4258 پرداخته است. فاصله این کهکشان را منجمان با استفاده از روش هندسی بر پایه میزر با دقت 1.5 درصد می دانند. از این رو این مطالعه جدید با جیمزوب این امکان را ایجاد کرده است که قیفاووسی ها، این شمع های استاندارد، را بهتر و دقیق تر واسنجی کنیم.


سپس این گروه تحقیقاتی به کهکشان NGC5584 نظر افکنده اند. کهکشانی که میزبان هم ستاره قیفاووسی است و هم ابرنواختر SNIa 2007af. این مشاهده تاییدی بوده است به نتایجی که پیش از این با تلسکوپ هابل و گروه تحقیقاتی SH0ES به دست آمده است.

اما داستان تنش: با اندازه گیری سرعت و فاصله در کیهان محلی با استفاده از قانون هابل سرعت انبساط کیهان را از مرتبه 74 کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک با دقتی از مرتبه 1 تا 2 درصد به دست می آوریم. در حالی که مدل استاندار کیهان شناسی ΛCDMبا استفاده از اندازه گیری دقیق تابش زمینه کیهان این عدد را از مرتبه 68 کیلومتر بر ثانیه بر مگاپارسک با حدود 1 درصد خطا به دست می آورد.

این بدین معنا است که جیمزوب نیز همانند هابل تاکید دارد که تنشی در اندازه گیری ثابت هابل وجود دارد.

از آن جایی که هم اکنون این اندازه گیری به صورت مستقل توسطِ هابل و جیمزوب گزارش شده است، امکان این که این تنش حاصل یک خطای اندازه گیری باشد را کمتر می کند.

باید صبورانه منتظر نتایج جدید در این مورد بود.

منبع خبر: وبگاه جیمز وبنویسنده خبر: شانت باغرام
کد خبر :‌ 3942

آمار بازدید: ۲۶۰
همرسانی این خبر را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌


صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com