دبیران خبرنامه

خبرنامه انجمن فیزیک ایران از سال 1367 به صورت چاپی منتشر شده است. این خبرنامه پس از 4 سال وقفه در انتشار، از سال 1389 پی‌در‌پی و به صورت الکترونیکی در سایت انجمن فیزیک ایران منتشر می‌شود و تلاش دارد تا به عنوان مرجعی دقیق و قابل‌اعتماد برای اخبار علمی مرتبط به فیزیک، درآید. در این سال‌ها، خبرنامه از همکاری داوطلبانه جمعی از فیزیکدانان کشور بهره برده است.

 

۱۳۸۹ تا زمستان 1393: دکتر محمدرضا اجتهادی، دانشگاه صنعتی شریف، سردبیر و ویراستار مسئول

زمستان 90 تا بهار 91: دکتر محمدرضا کلاهچی، دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان، ویراستار بخش اخبار علمی

بهار 91 تا تابستان 91: دکتر کیوان آقابابایی سامانی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ویراستار اخبار علمی

تابستان ۹۱ تا زمستان ۹۱:‌ دکتر فرهنگ لران، دانشگاه صنعتی اصفهان، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان ۹۱ تا زمستان ۹۲:‌ دکتر عباسعلی صابری، دانشگاه تهران، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان ۹۲ تا زمستان ۱۴۰۲:‌ دکتر شانت باغرام، پژوهشکده نجوم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان ۱۴۰۲ تا کنون: دکتر مریم ذوقی، دانشگاه۸ تهران، ویراستار مسئول اخبار علمی

زمستان ۹۳ تا پاییز ۹۶: دکتر حمیدرضا مشفق، دانشگاه تهران، سردبیر و ویراستار مسئول

پاییز ۹۶ تا کنون: دکتر علیرضا آقائی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سردبیر و ویراستار مسئول

 

همچنین در تهیه اخبار و انتشار آنها، همکاران زیر خبرنامه را یاری رسانده‌اند:

۱۳۸۹ تا کنون:‌ سمانه کیایی، انجمن فیزیک ایران، ویراستار مجری

۱۳۸۹ تاکنون:‌ علی مسچیان، انجمن فیزیک ایران، پشتیبانی فنی

بهار میهمانی، ویراستار داوطلب

دکتر مهدی واعظ علایی، مترجم

1389 تا زمستان 1391: نادر حیدری، مترجم و ویراستار

تابستان 1390: ایمان عقیلیان، مترجم

تابستان 1390: بهاره روزبهانی، مترجم

تابستان 1390: راضیه ضامنی، مترجم

تابستان 1390: سیاوش یاسینی، مترجم

تابستان 1390: هاله عبادی، مترجم

تابستان 1390: نغمه سجادی، مترجم

تابستان 1391 تا کنون: مهدی سجادی، مترجم

تابستان 1391 تا کنون: سعیده هوشمندی، مترجم

تابستان 1391 تا پاییز 1392: حامد قائمی دیزیچه، مترجم

تابستان 1391 تا پاییز 1391: صبا عنایتی، مترجم

تابستان 1391 تا زمستان 1392: دلارام میرفندرسکی، مترجم

پاییز 1391 و بهار 1392: شهریار ابوالحسینی، مترجم

پاییز 1391 تا کنون: امیرحسین مجوزی، مترجم

پاییز 1391 تا کنون: مونا عجمی، مترجم

پاییز 1391 تا تابستان 1392: وردا فقیرحق، مترجم

پاییز 1391 تا کنون: مهسا توکلی‌دوست، مترجم

زمستان 1391 تا کنون: بهنام زینالوند فرزین، مترجم

زمستان 1391 تا کنون: اسما حسینی، مترجم

پاییز 1392 تا کنون: مرجان خوئی، مترجم

بهار 1393 تا کنون: آزاده نعمتی، مترجم

بهار 1393 تا کنون: علی محمد الماسی کوپایی، مترجم

تابستان 1393 تا کنون: شیدا حسنی، مترجم

پاییز 1393 تا کنون: مریم ذوقی، مترجم

پاییز 1393 تا کنون: امیرحسین طالبی، مترجم

زمستان 1393 تا کنون: هلیا هوشمند، مترجمآمار بازدید: ۴۱۰۳
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com