کدبندی فیزیک و نجوم بر اساس کدبندی انستیتو فیزیک آمریکا

کد   عنوان/شرح

كليات
1   ارتباطات، آموزش، تاريخ‌، و فلسفه
2   روشهای‌ رياضی‌ در فيزيک
3   مکانيک كوانتومی‌؛ نظريه‌های ميدان و نسبيت خاص
4   نسبيت‌ عام و گرانش
5   فيزيک‌ آماری‌، ترموديناميک و سيستمهای ديناميکی غير خطی، فرآیندهای تصادفی
6   سنجه شناسی، علم‌ سنجش‌، سنجشها و شيوه‌های‌ آزمايشگاهی‌
7   ابزارها، وسيله‌ها و قطعه‌هايی که در شاخه‌های متعددی از فيزيک و نجوم كاربرد دارند (میکروسکوپهای روبشی، تونلی، نیروی اتمی و غیره)

10   فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و ميدانها
11   نظريه‌ عام‌ ميدانها و ذرات
12   نظريه‌ها‌ و مدلهای‌ خاص‌؛ مدلهای برهمکنش‌ ذرات
13   واكنشهای‌ خاص و پديده‌شناسی‌
14   ويژگی‌های ذره‌های خاص‌

20   فيزيک‌ هسته‌ای
21   ساختار هسته‌ای
23   واپاشی پرتوزا و اسپکتروسکپی درون باريکه‌ای
24   واكنشهای‌ هسته‌ای‌‌: عام
25   واكنشهای‌ هسته‌ای‌: واكنشهای‌ خاص
26   اخترفيزيک هسته‌ای
27   خواص‌ هسته‌های خاص، فهرست شده بر حسب گستره‌های جرم‌
28   مهندسی‌ هسته‌ای‌ و مطالعات انرژی هسته‌ای
29   روشهای‌ تجربی‌ و سنج‌افزارگزينی‌ در فيزيک‌ ذرات‌ بنيادی‌ و فيزيک‌ هسته‌ای

30   فيزيک‌ اتمی‌ و مولكولی‌
31   ساختار الكترونی‌ اتمها و مولكولها: نظری
32   خواص اتمی‌ و برهم‌‌كنش‌ اتمها‌ با فوتونها
33   خواص‌ مولكولی‌ و برهم‌‌كنش‌ مولكولها‌ با فوتون‌ها
34   فرايندهای‌ برخورد و برهم‌كنشهای‌ اتمی‌ و مولكولی‌
36   اتمها و مولكولهای‌ غير عادی؛ ماکرومولکولها؛ خوشه‌ها
37   کنترل مکانیکی اتمها، مولکولها و یونها

40   الکترومغناطيس، اپتيک، آکوستيک، انتقال گرما، مکانيک کلاسيک و ديناميک شاره‌ها
41   الكترومغناطيس‌؛ اپتيک الکترون و يون
42   اپتيک‌
43   آكوستيک
44   انتقال‌ گرما
45   مکانيک کلاسيک سيستمهای گسسته
46   مكانيک‌ پيوسته جامد‌ها
47   ديناميک‌ شاره‌ها

50   فيزيک گازها، پلاسماها و تخليه‌‌های الكتريكی
51   فيزيک‌ گازها
52   فيزيک‌ پلاسماها و تخليه‌های‌ الكتريكی

60   ماده‌ چگال‌: ساختار، ويژگی‌های مكانيكی‌ و حرارتی
61   ساختمان جامدات و مايعات‌؛ بلورشناسی، مواد نانومقیاس
62   خواص‌ مكانيكی و آكوستيكی‌ ماده‌ چگال
63   ديناميک‌ شبكه‌ - طیف رامان و مادون قرمز، فوتونها در ساختارهای کم بعدی
64   معادله‌های حالت‌، تعادل‌ فاز و گذار فاز
65   خواص‌ گرمايی‌ مادۀ‌ چگال
66   خواص‌ ترابردی‌ مادۀ‌ چگال‌ ( غير الكترونی )
67   شاره‌ها و جامدات‌ كوانتومی‌; هليوم‌ مايع‌ و جامد
68   سطحها و فصل مشترکها؛ فيلم‌‌های‌ نازک، سيستم‌های کم بُعدی و سیستمهای کم بُعدی و سیستمهای در مقیاس میکرو و نانو

70   ماده‌ چگال: ساختار الكترونی‌، ويژگی‌های الكتريکی‌، مغناطيسی‌، و اپتيكی
71   ساختار الکترونی ماده‌های کپّه‌ای
72   ترابرد الكترونی‌ در ماده‌ چگال
73   ساختار الكترونی‌ و خواص‌ الكتريكی‌ سطحها، فصل مشترکها، فيلم‌های‌ نازک و ساختارهای کم بُعدی، جایگزیدگی اندرسون
74   ابررسانایی
75   خواص‌ مغناطيسی مواد
76   تشديد و واهلش‌ مغناطيسی در ماده‌ چگال‌; اثر موسبائر
77   دی‌الكتريكها، پيزوالکتريکها و فروالکتريکها و خواص آنها
78   خواص‌ اپتيكی‌، اسپکتروسکپی ماده‌ چگال‌ و برهم‌‌كنشهای‌ تابش و ذره‌ها با ماده‌ چگال
79   گسيل‌ الكترون‌ و يون‌ از مايعات‌ و جامدات‌؛ پديده‌های‌ برخورد

80   فيزيک‌ ميان‌رشته‌ای و حوزه‌هايی‌ از‌ علم‌ و فنّاوری‌ که با آن مرتبط اند

81   علم‌ مواد، نانو فیزیک، نانولوله‌ها، سیمها و نقاط کوانتومی
82   شيمی‌ فيزيک‌، مدلهای رشد سطح تشکیل طرح
83   علم شناخت تغيير شکل و جريان ماده (Rheology) آزمونهای غیر مخرب
84   الكترونيک؛ فنّاوری ميکروموج و راديوموج؛ تبديل مستقيم انرژی و انبار کردن آن
85   ادوات‌ الكترونيكی‌ و مغناطيسی‌؛ ميکروالکترونيک، بلورهای مایع
87   فيزيک‌ پزشكی‌، بیوفیزیک، مولکولهای زیستی، تحلیل سیگنالهای زیستی، پلیمرها
89   شبیه‌سازی پدیده‌های فیزیکی، سیستمهای پیچیده، انرژی خورشیدی، فیزیک اقتصاد، علوم عصبی، شبکه‌های عصبی زیستی و اجتماعی، حوزه‌های دیگر فیزیک کاربردی و میان‌رشته‌ای

90   ژئوفيزيک‌، نجوم‌، و اخترفيزيک

91   فيزيک‌ زمين‌ جامد، زلزله
92   ژئوفيزيک‌ هيدروسفری و اتمسفری
93   مشاهده‌های ژئوفيزيكی، ابزارها‌ و روش‌ها
94   نجوم رصدی: ابزارها، روش ها و مشاهدات نجومی
95   اصول ستاره‌شناسی و  نجوم،  ابزار و روش‌های مشاهداتی
96   منظومه‌ شمسی
97   اختر فیزیک ستاره‌ای
98   ساختارهای بسیار بزرگ، محیط میان ستاره‌ای و میان کهکشانی، کهکشان‌ها و کیهان‌شناسی


تاریخ ویرایش: 95.12.15


آمار بازدید: ۱۳۶۱۰
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com