فهرست حامیان حقیقی انجمن از سال  ۱۳۹۶ تاکنون


الف. ده میلیون تومان و بالاتر
 • نام حامی در دفتر انجمن محفوظ است(۱۳۹۹)
 • محمد غفاری (۱۳۹۸)


ب. یک میلیون تومان و بالاتر

 • حمیدرضا سپنجی (۱۴۰۰)
 • فرهاد اردلان (۱۳۹۹)
 • بهمن قمری کیوی (۱۳۹۹)
 • حسین فرمان (۱۳۹۹)
 • بهمن قمری کیوی (۱۳۹۸)
 • بهمن قمری کیوی (۱۳۹۷)
 • جلیل رکنی‌زاده (۱۳۹۶)


پ. کمتر از یک میلیون تومان

 • نام حامی در دفتر انجمن محفوظ است(۱۴۰۰)
 • نام حامی در دفتر انجمن محفوظ است(۱۴۰۰)
 • نام حامی در دفتر انجمن محفوظ است(۱۴۰۰)
 • نام حامی در دفتر انجمن محفوظ است(۱۴۰۰)
 • نام حامی در دفتر انجمن محفوظ است(۱۴۰۰)
 • حشمت‌اله اعظمی (۱۴۰۰)
 • سیدمحمد زعفرانچی (۱۴۰۰) هفت نوبت
 • نادر مرشدیان (۱۴۰۰)
 • رضا عسگری (۱۳۹۹)
 • سیدمحمد زعفرانچی (۱۳۹۹)
 • انوشه لطیفی شاهاندشتی (۱۳۹۹)
 • پوریا جهان پیما (۱۳۹۹)
 • نازیلا دیوانی ویس (۱۳۹۹)
 • پیمان مرشد (۱۳۹۹)
 • یاسر کراچیان (۱۳۹۹)
 • علی اکبر مرادی مرجانه (۱۳۹۹)
 • محمدرضا اجتهادی (۱۳۹۹)
 • سید محمدصادق موحد (۱۳۹۹)
 • محمود پیامی شبستر (۱۳۹۹)
 • مجید نورآبادی (۱۳۹۹)
 • عبدالمحمود داورپناه (۱۳۹۸)
 • محمدصادق ذبیحی (۱۳۹۸)
 • حمیدرضا سپنجی (۱۳۹۸)
 • عبدالمحمود داورپناه (۱۳۹۷)
 • هومن واحدی (۱۳۹۷)
 • ابراهیم حسنی (۱۳۹۶)
 • عبدالمحمود داورپناه (۱۳۹۶)
 • محمود پیامی شبستر (۱۳۹۶)
 • محمدحسین ختن لو (۱۳۹۶)
 • حمیدرضا سپنجی (۱۳۹۶)
 • محمد روشن ضمیر(۱۳۹۶)
 • رسول رکنی زاده(۱۳۹۶)
 • محمدرضا اجتهادی(۱۳۹۶)آمار بازدید: ۲۴۶۳
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com