مجمع عمومی
مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق‌العاده با گردهمایی اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.

مجمع عمومی عادی به طور معمول سالی یکبار برگزار می‌شود و در نوبت اول با تعداد نصف به علاوه یک نفر رسمیت‌ می‌یابد. درصورت حضور کمتر از این تعداد در جلسه، مجمع نوبت دوم حداکثر ظرف مدت ۴۰ روز از مجمع نوبت اول برگزار و در این نوبت با هر تعداد شرکت کننده رسمیت می‌یابد.


آمار بازدید: ۵۱۰۷
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com