اساسنامۀ انجمن فیزیک ایران
(۱۳۹۲/۷/۱۱)

فصل اول: کلیات و اهداف

مادۀ ۱  
 انجمن فیزیک ایران، انجمنی است علمی، تخصصی، پژوهشی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه به اختصار  "انجمن" نامیده می‌شود.

مادۀ ۲
 دفتر اصلی انجمن در تهران و نشانی فعلی آن میدان توحید، ابتدای خیابان نصرت غربی، پلاک ۱۴، طبقه چهارم است. انجمن مجاز است در سایر شهرها، شعبه، دفتر، یا نمایندگی دایر کند.
تبصره: هیئت مدیره مجاز است در صورت لزوم دفتر اصلی انجمن را به نشانی دیگری، در شهر تهران منتقل کند ، منوط به اینکه موضوع در روزنامۀ رسمی اعلام و کتباً به اطلاع کمیسیون انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسانده شود.

مادۀ ۳  
انجمن تابع نظام و قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

مادۀ ۴
انجمن از تاریخ تأسیس به مدت نامحدودی فعالیت خواهد کرد.

مادۀ ۵:  اهداف انجمن
۵-۱) ایجاد و تحکیم روابط علمی و پژوهشی میان فیزیکدانان و هیئتهای علمی مراكز آموزشی و پژوهشی؛
۵-۲) کوشش برای اعتلای سطح آموزش و پژوهش فیزیک در کشور؛
۵-۳) کوشش در جهت بالا بردن سطح دانش و اطلاعات فیزیک پیشگان ؛
۵-۴) آشنا کردن معلمان فیزیک با تازه‌ترین روشهای آموزش و پژوهش ؛
۵-۵) همکاری با مقامات مسئول در تحقیق و ارزشیابی مستمر و تجدید‌نظر در برنامه‌ها و کتب درسی و هماهنگ کردن اصطلاحات علمی به منظور بهکرد وضع تدریس فیزیک در سطوح مختلف آموزش؛
۵-۶) برقراری ارتباط با مؤسسات علمی سایر کشورها و مجامع بین‌المللی به منظور همکاری و آگاهی از پیشرفت‌های حاصل در امر آموزش و پژوهش فیزیک در آن کشورها؛
۵-۷) انتشار نشریاتی  برای گزارش آخرین تحولات و تازه‌های علمی در رشته فیزیک و نشر اخبار فیزیک در کشور ، و انتشار کتابهایی که به ارتقای فرهنگ فیزیک کمک می‌کند؛
۵-۸) آگاه کردن سایر کشورها از پیشرفت‌های آموزشی و پژوهشی فیزیک در ایران از طریق چاپ و انتشار گزارش‌ها و مقالات؛
۵-۹) ایجاد ارتباط  مستمر میان فیزیک پیشگان کشور به منظور تبادل نظر آنها در آموزش و پژوهش فیزیک؛
۵-۱۰) تشکیل کنفرانس‌ها وسمینارهای علمی، آموزشی ، و پژوهشی ( فصلی یا سالیانه)؛
۵-۱۱) قدردانی از پژوهشگران، دانشجویان، و مدرسان ممتاز فیزیک کشور که به پیشرفتهای علمی شایسته‌ای نایل شده‌اند و همچنین کسانی که به نحوی  سهم موثری در پیشبرد هدف‌های انجمن داشته‌اند؛
۵-۱۲) بزرگداشت دانشمندان مشهور فیزیک جهان؛
۵-۱۳) بررسی راهکارهایی که بتواند به پیشرفت فیزیک در کشور کمک کند و ارجاع نتیجه بررسی به شکل پیشنهاد به مقامات ذیربط؛
۵-۱۴) ایجاد و تحکیم ارتباط میان پژوهشهای فیزیک و نیازهای صنایع کشور؛
۵-۱۵) ترویج علم فیزیک در جامعه و در میان اندیشمندان دیگر رشته های علمی؛
۵-۱۶) تلاش برای افزایش فرصتهای شغلی برای دانش آموختگان فیزیک؛
۵-۱۷) گسترش فرهنگ و پاسداری از اخلاق علمی در جامعۀ علمی کشور؛


فصل دوم: شرایط و انواع عضویت در انجمن

مادۀ ۶: افراد علاقه مندی که واجد شرایط زیر باشند، با تصویب هیئت مدیره، می‌توانند به عضویت انجمن درآیند:
۶-۱) پذیرفتن مفاد اساسنامه انجمن؛  
۶-۲) اهلیت اجتماعی و محروم نبودن از حقوق اجتماعی؛
۶-۳) حسن شهرت حرفه‌ای و اجتماعی؛
۶-۴) پرداخت حق عضویت سالانه؛
 
مادۀ ۷: عضویت
۷-۱) اعضای پیوسته: در مجمع عمومی حق رأی دارند و مدرک تحصیلی‌شان حداقل کارشناسی ارشد در فیزیک یا رشته‌های مرتبط است؛
۷-۲) اعضای وابسته: مدرک  تحصیلی‌شان کارشناسی فیزیک یا رشته‌های مرتبط است؛
۷-۳) اعضای افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی مهمی در عرصۀ فیزیک داشته باشند، یا در پیشبرد اهداف انجمن کمک‌های موثر و ارزنده ای کرده باشند ؛
۷-۴) اعضای دانشجویی : افرادی که در زمان عضویت، دانشجوی فیزیک یا رشته های مرتبط باشند؛
۷-۵) اعضای حقوقی: موسسات، شرکتها، یا سازمان‌های دولتی و غیردولتی(مرتبط با موضوع انجمن)؛
 
تبصره ۲: عضویت افراد در صورت استعفای کتبی،  نپرداختن حق عضویت سالانه به مدت  سه سال متوالی،  لغو می‌شود.
تبصره ۳: تغییر نوع عضویت با درخواست عضو و در صورت احراز شرایط لازم  قابل بررسی است.

فصل سوم: ارکان انجمن

مادۀ  ۸
ارکان انجمن عبارتند از: (الف)  مجمع عمومی، (ب ) هیئت مدیره،  و (ج) بازرس.

الف – مجمع عمومی:
مادۀ ۹: مجمع عمومی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق‌العاده با گردهمایی اعضای پیوسته تشکیل می‌شود.
۹-۱) مجمع عمومی عادی سالی یکبار تشکیل می شود و با حضور یا رای کتبی نصف به علاوه یک کل اعضای پیوسته انجمن رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر است.
۹-۲) مجمع عمومی فوق العاده در موارد ضروری به دعوت هیئت مدیره یا بازرس، یا  به درخواست کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل می شود.
۹-۳) در صورتی که در دعوت نخست، جلسه مجمع عمومی رسمیت نیافت می‌توان جلسه دوم را به فاصله حداکثر ۴۰ روز تشکیل داد که با هر تعداد حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت یا اخذ آرا می تواند به صورت مکاتبه‌ای ( براساس آیین نامه ای که توسط هیئت مدیره تدوین می شود) انجام شود. (‌در صورت تصویب کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارتباطات الکترونیکی هم مکاتبه‌ای تلقی می‌شود.)
۹-۴) دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوتنامۀ رسمی یا آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار است، در هر حال این دعوت باید حداقل (۱۵)روز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع اعضای پیوسته برسد.
۹-۵) دعوت وحضور نماينده‌ی كميسيون انجمن‌های علمی شرط رسميت جلسات مجامع عمومی است.
۹-۶) مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود که این افراد با اعلام نامزدی خود در همان مجمع انتخاب می‌شوند. اعضای هیئت رئیسه نباید از کسانی باشند که خود را برای انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن نامزد کرده‌اند.
تبصره ۱: یک سوم اعضای پیوسته می توانند مستقیما اقدام به دعوت برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نمایند مشروط بر اینکه هیئت مدیره و نیز بازرس انجمن به تقاضای ایشان پاسخ منفی داده باشند و در چنین حالتی، ایشان باید در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هیئت مدیره یا بازرس تصریح نمایند. در اینصورت دستورجلسۀ مجمع منحصراً موضوع خواهد بود که در تقاضانامه ذکر شده است.
تبصره ۲: مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به درخواست هیئت مدیره یا بازرس یا تقاضای کتبی یک سوم اعضای پیوسته تشکیل شود.

تبصره۳: شرایط تشکیل مجمع عمومی فوق العاده همانند شرایط تشکیل مجمع عمومی عادی است و تصمیمات با دو سوم آرا معتبر است.

مادۀ  ۱۰: وظایف مجمع عمومی عادی
 ۱۰-۱) انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس؛
 ۱۰-۲) استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس و رسیدگی به آنها؛
 ۱۰-۳) تعیین خط مشی کل انجمن؛
 ۱۰-۴) بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره و بازرس؛
 ۱۰-۵) تعیین میزان حق عضویت سالانه  ؛
۱۰-۶) بررسی و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن؛
 ۱۰-۷) تعیین روش ارتباط با اعضا برای اطلاع رسانی و ارسال دعوتنامه های انجمن؛
تبصره: افزایش سالانۀ حق عضویت به میزان حداکثر برابر با تورم رسمی اعلام شده توسط دولت، از اختیارات هیئت مدیرۀ انجمن است.

مادۀ ۱۱: وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده
 ۱۱-۱) بررسی و تصویب انحلال انجمن؛
 ۱۱-۲) عزل هیئت مدیره یا بازرس؛
 ۱۱-۳) تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه؛ ،

ب: هیئت مدیره:
مادۀ  ۱۲: هیئت مدیرۀ انجمن متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۳  نفرعضو علی‌البدل است.
۱۲-۱) هیچ‌یک از اعضای اصلی نمی‌توانند بیش از دو دورۀ متوالی به عضویت هیئت مدیره انتخاب شوند.
۱۲-۲) عضویت در هیئت مدیره افتخاری است.
۱۲-۳) اعضای هیئت مدیره حداکثر دو هفته بعد از اعلام نتیجۀ انتخابات تشکیل جلسه خواهند داد و از بین خود یک رئیس، یک نایب‌رئیس و یک خزانه‌دار انتخاب خواهند کرد. حدود اختیارات هیئت مدیره ، در مادۀ ۱۳ این اساسنامه مشخص شده است. (رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره به ترتیب رئیس و نایب رئیس انجمن محسوب می‌شوند)
۱۲-۴) همۀ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای خزانه‌دار ورئیس هیئت مدیره یا نایب‌رئیس با مهر "انجمن"، و نامه های رسمی با امضای رئیس یا نایب رئیس معتبر است.
۱۲-۵) هیئت مدیره  موظف است بر حسب نیاز هر یک ماه یکبار تشکیل  جلسه دهد، و باید از طریق ارسال دعوتنامه یا تماس تلفنی، حداقل سه روز قبل از تاریخ جلسه مدعوین را خبر کند.
۱۲-۶) جلسات هیئت مدیره با حضور  اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رای اکثریت معتبر است.
۱۲-۷) همۀ مصوبات هیئت مدیره ثبت و پس از امضای اعضا در دفتر انجمن نگهداری می شود.
۱۲-۸) شرکت اعضای هیئت مدیره در جلسات ضروری است و غیبت هر عضو بیش از سه جلسۀ متوالی یا پنج جلسه متناوب، بدون عذر موجه به تشخیص هیئت مدیره، در حکم استعفای او خواهد بود.
۱۲-۹) در صورت استعفا، برکناری، یا فوت هر یک از اعضای هیئت مدیره، اعضای علی‌البدل به ترتیب آرا برای باقیماندۀ مدت دوره جانشین آن عضو خواهند شد.
۱۲-۱۰) بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره شرکت کند ولی حق رأی ندارد.
تبصره ۱: هیئت مدیره در صورت صلاحدید می تواند از اعضای علی البدل به ترتیب آرا برای شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت کند.
تبصره ۲: هر شعبه‌ای از انجمن در شهرهای دیگر کشور با رعایت مادۀ ۲ این اساسنامه توسط هیئتی مرکب از ۵ نفر که منتخب اعضای همان شعبه خواهند بود و با تصویب هیئت مدیرۀ مرکزی منصوب می‌شوند اداره خواهد شد و این هیئت‌ها طبق دستورالعمل هیئت مدیرۀ مرکزی فعالیت خواهند کرد. حدنصاب تعداد اعضای برای تأسیس شعبه ۱۰۰ نفر است  
تبصره ۳: جلسات هیئت مدیره را می‌توان به صورت وب کنفرانس برگزار کرد و هر یک از اعضا می‌توانند از راه دور با استفاده از امکانات الکترونیکی در جلسات شرکت کنند.

مادۀ  ۱۳: هیئت مدیره نمایندۀ قانونی انجمن و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است؛
۱۳-۱) ادارۀ امور جاری انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومی؛
۱۳-۲) تشکیل کمیته ها و شاخه های علمی انجمن، تعیین وظایف این کمیته‌ها و شاخه‌ها و نظارت بر فعالیت آنها. تصمیماتی که در گروه‌ها، کمیته‌ها، کمیسیون‌ها، و شاخه‌ها می‌شود پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجراست؛
۱۳-۳) هیئت مدیره می‌تواند به هر معامله‌ای که در مورد نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و تبدیل به احسن یا ترهین و فک رهن استقراض که ضروری بداند اقدام کند، به استثنای واگذاری قطعی اموال غیرمنقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی است؛
۱۳-۴) جز دربارۀ موضوعاتی که به موجب مفاد اساسنامه تصمیم‌گیری و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، هیئت مدیره، مشروط به رعایت حدود موضوع فعالیت انجمن، اختیارات لازم برای ادارۀ امور را دارد؛
۱۳-۵) اقامه دعوی، پاسخگویی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در تمام مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل به غیر؛
۱۳-۶) انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن برای شرکت در مجامع علمی داخلی و خارجی؛
۱۳-۷) اجرای طرحها و برنامه‌های علمی در چارچوب وظایف انجمن؛
۱۳-۸) جلب هدایا و کمک‌های مالی؛
۱۳-۹) اهدای بورس‌های پژوهشی و آموزشی؛
۱۳-۱۰) تصمیم‌گیری درمورد عضویت انجمن در مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور؛
۱۳-۱۱) مجمع عمومی هیئت مدیره را برای مدت سه سال انتخاب می‌نماید. انتخاب مجدد هیئت مدیره برای یک دوره دیگر بلامانع است و هیئت مدیره موظف است حداقل ۴ ماه پیش از پایان دورۀ تصدی خود به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید اقدام و نتیجه نهایی انتخابات را  به کمیسیون انجمن‌های علمی اعلام کند؛
۱۳-۱۲) هیئت مدیره موظف است در پایان هر سال مالی، گزارش فعالیتها و عملکرد مالی سالانه شامل ترازنامه و صورتحساب درآمد‌ها و هزینه‌های انجمن را تدوین کند و در اختیار بازرس انجمن قرار دهد تا پس از اظهار‌نظر بازرس برای بررسی و تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه شود.
تبصره ۱: هیئت مدیره می‌تواند یک شخص حقیقی را به عنوان مدیراجرایی استخدام و حدود اختیارات او را تعیین کند. مدیراجرایی در حدود اختیاراتش نماینده انجمن محسوب می‌شود .


ج)  بازرس:

مادۀ  ۱۴: مجمع عمومی عادی یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت سه سال انتخاب  می‌کند.
تبصره: بازرس اصلی نمی‌تواند بیش از ۲ دوره متوالی به این سمت انتخاب شود.

مادۀ  ۱۵: وظایف بازرس به شرح زیر است:
۱۵-۱) مطالعۀ گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی؛
۱۵-۲) بررسی اسناد و اوراق مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی؛
۱۵-۳) گزارش هر‌گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی؛

تبصره ۱: هیئت مدیره باید همۀ اسناد و مدارک انجمن اعم از مالی و غیرمالی در هر زمان بدون قید و شرط برای بررسی در اختیار بازرس قرار دهد.

فصل چهارم: بودجه

مادۀ  ۱۶: بودجۀ انجمن از محل حق‌عضویت اعضا، ارائۀ خدمات آموزشی و پژوهشی و مشاوره، و جمع آوری هدایا و کمک‌های بلاعوض و موقوفات تأمین می‌شود و همۀ درآمدها و عواید آن صرف اهداف موضوع مادۀ ۵ این اساسنامه خواهد شد.

مادۀ  ۱۷: درآمدها و هزینه‌های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح آن هر سال پس از تصویب در مجمع عمومی به کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ارسال می‌شود.
 
تبصره ۱: سال مالی انجمن از اول تیرماه هر سال شروع تا خردادماه سال بعدی است.
تبصره ۲: همۀ  وجوه "انجمن" در حساب‌هایی به نام " انجمن" نزد موسسات مالی معتبر نگهداری یا صرف خرید سهام برای سرمایه‌گذاری خواهد شد.
تبصره ۳:  تمامی سود سهام و سرمایه متعلق به انجمن خواهد بود.

ماده ۱۸: همۀ مدارک و پرونده‌های مالی و غیرمالی مرتبط با فعالیت‌های انجمن در محل دفتر مرکزی انجمن نگهداری خواهد شد و در صورت لزوم در اختیار مرجع نظارتی یا مراجع صلاحیت‌دار دیگر قرار خواهد گرفت.

ماده ۱۹: در صورت تصویب انحلال انجمن در مجمع عمومی، همان مجمع هیئت تسویه‌ای را برای پرداخت دیون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهد کرد. هیئت تسویه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌ها، همۀ دارایی‌های منقول و غیرمنقول انجمن را با نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به یکی از موسسات آموزشی، پژوهشی، یا انجمن‌های علمی واگذار کند.

مادۀ  ۲۰: هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه، باید به اطلاع و تصویب کمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برسد.

این اساسنامه که، پس از اعمال تغییرات مصوب، مشتمل بر چهار فصل و  ۲۰ ماده و  ۶۷ بند و  ۱۶تبصره است در جلسۀ مورخ ۱۱/۷/۱۳۹۲ هیئت رئیسه مجمع عمومی اعضای پیوسته انجمن فیزیک ایران به تصویب رسید.


آمار بازدید: ۱۲۶۸۶
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com