باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۶ - ۹۸/۱۱/۱۷
«جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۸۱ - ۹۹/۷/۷
«از اپتیک کوانتومی تا ویروس کرونا»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۶ - ۹۹/۶/۱۲
«تقارن مقیاس و روابط توانی در طبیعت»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۷۱ - ۹۹/۶/۳۱
«انبرک نوری ابزاری برای دستکاری مولکول‌ها و سلول های زیستی »
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۲۹ - ۹۹/۵/۱
«داستان تاریخ ( روایتی از تاریخ زمان و ماده در کیهان شناسی و ذرات بنیادی)»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۲۱ - ۹۹/۳/۲۲
«Black Holes Information Paradox»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۴۹ - ۹۹/۳/۲۹
«فیزیک و ایجاد مرزهای جدید»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۱۹ - ۹۸/۹/۳۰
«مشتقات کسری در مکانیک کوانتومی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۹ - ۹۸/۱۲/۶
«شکافت هسته ای»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۵ - ۹۹/۳/۵
«Electron and Ion beam Micro/Nanofabrication and Applications»
باشگاه فیزیک اهواز - جلسه ۳ - ۹۹/۶/۲۶
«احیای مغنطش در لایه های بغایت نازک»آمار بازدید: ۳۴۲
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com