باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۶ - ۹۸/۱۱/۱۷
«جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۹۹ - ۱۴۰۱/۳/۲
«ماشین‌های گرمایی و قوانین ترمودینامیک»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۱۹ - ۱۴۰۱/۳/۱۱
«باز تعریف سیستم بین المللی یکاها NEW SI»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۸۱ - ۱۴۰۱/۲/۲۰
«پلاسمونیک کوانتومی و کاربرد در فناوری کوانتومی»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۴۴ - ۱۴۰۱/۳/۳
«گاز رادیواکتیو رادون و روشهای کاهش آن در منازل و فضاهای سرپوشیده»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۳۲ - ۱۴۰۱/۱/۳۰
«ساختار های منظم و نامنظم در مواد دانه‌ای »
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۵۸ - ۱۴۰۱/۳/۴
«کجای کیهانیم؟»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۲۸ - ۱۴۰۱/۳/۹
«فرصت های شغلی در فوتونیک و فیزیک»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۲۲ - ۱۴۰۱/۳/۱۱
«علوم پایه و پلاسما»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۲۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۲
«روش مونت کارلوی کوانتومی بی‌درو: رهیافتی نوین برای تسکین مشکل علامت»
باشگاه فیزیک اهواز - جلسه ۷ - ۱۴۰۰/۲/۱۵
«The Vacuum Technology and its Role in the Advanced Science»
باشگاه فیزیک تبریز - جلسه ۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
«لذت محاسبات سرانگشتی و تحلیل ابعادی»آمار بازدید: ۹۰۰۳
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com