باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۶ - ۹۸/۱۱/۱۷
«جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۸۹ - ۱۴۰۰/۴/۷
«فضا-زمان، سیاه‌چاله‌ها و ارتباط آن با دیگر شاخه‌های فیزیک»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۱۳ - ۱۴۰۰/۳/۱۹
«فیزیک، سیستم های پیچیده و اقتصاد»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۷۷ - ۱۴۰۰/۳/۳
«فناوری مغناطیس‌ها در دستگاه‌های شتابدهنده‌های ذرات»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۳۷ - ۱۴۰۰/۳/۵
«سمت و سوی فیزیک: از گذشته تا آینده»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۲۸ - ۱۴۰۰/۲/۲۱
«تقارن در فیزیک»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۵۲ - ۱۴۰۰/۲/۹
«تولید خوشه های ملکولی واندروالس درفرآیند انبساط آزاد و ثبت طیف فروسرخ ارتعاشی-چرخشی آنها»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۲۴ - ۱۴۰۰/۳/۱۷
«ژنوم، رایانه ای دیجیتال-مکانیکی-بیوشیمیایی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۱۵ - ۱۴۰۰/۳/۱۷
«ژنوم، رایانه ای دیجیتال-مکانیکی-بیوشیمیایی»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۱۳ - ۱۴۰۰/۴/۷
«از علم فیزیک تا علم داده‌‌های بزرگ: درس‌ها ‌و آموخته‌ها »
باشگاه فیزیک اهواز - جلسه ۷ - ۱۴۰۰/۲/۱۵
«The Vacuum Technology and its Role in the Advanced Science»
باشگاه فیزیک تبریز - جلسه ۱ - ۱۴۰۰/۳/۲۶
«از تولد تا مرگ سیاه چاله های میانجرم»آمار بازدید: ۴۵۱۳
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com