کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۴
   کنفرانس ملی نانوساختارها و گرافن
۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴
دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
http://www.psi.ir/f/nsgc94
   بیست و سومین گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران
سه شنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۹۴
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/stu23
   نخستین کارگاه آموزش روش‌های فیزیک تجربی
همزمان با کنفرانس سالانه فیزیک
۲ - ۵ شهریور ۹۴ - دانشگاه فردوسی مشهد
http://www.psi.ir/f/ep94
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۴
۲ تا ۵ شهریورماه ۱۳۹۴
دانشگاه فردوسی مشهد
http://www.psi.ir/f/physics94
   کارگاه آموزشی نظری و عملی AFM
همزمان با کنفرانس سالانه فیزیک
۴ شهریور ۹۴ - دانشگاه فردوسی مشهد
http://www.psi.ir/f/afm94
   سومین کارگاه و سمینار مباحثی در فیزیک نظری
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
۱۰ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۴
http://www.psi.ir/f/ttp94
   نهمین کارگاه محاسبات سریع و تورین (HPC۹)
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
۵ تا ۷ آبان ماه ۱۳۹۴
http://www.psi.ir/f/hpc9
   کنفرانس سیستم‌های بس‌ذره‌ای
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۲۱ آبان ۱۳۹۴
http://www.psi.ir/f/mbs94
   شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
۲۶ تا ۲۸ آبان‌ماه ۱۳۹۴
دانشگاه رازی، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مکانیک
http://www.psi.ir/f/fd16
   روز فیزیک ۱۳۹۴
۵ آذرماه ۱۳۹۴
دانشگاه های کشور
http://www.psi.ir/f/phyday94
   اولین کارگاه گرانش و ذرات
شمال شرق ایران - دانشگاه حکیم سبزواری
۵ آذرماه ۱۳۹۴
http://www.psi.ir/f/gp94
   هشتمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۳ دی‌ماه ۱۳۹۴
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/smc94
   همایش ملی گرانش و کیهان شناسی ۱۳۹۴
۲۳ و ۲۴ دی ماه ۱۳۹۴
دانشگاه شهیدبهشتی
http://www.psi.ir/f/ngc94
   کارگاه آموزشی محاسبات دینامیک مولکولی و نظریه تابعی چگالی
۲۹ دی ماه ۱۳۹۴
پژوهشکده فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
http://www.psi.ir/f/nsw94
   ششمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۳۰ دی و یک بهمن ۱۳۹۴
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/particles6
   کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران ۱۳۹۴
۳۰ دی و ۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۴
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
http://www.psi.ir/f/icp94حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com