کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۹
   کارگاه مجازی شیوع کووید-۱۹: مدل‌ها و چالش‌ها
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

http://www.psi.ir/?dem99
   ششمین کنفرانس رشد بلور ایران ۱۳۹۹
۸ خردادماه ۱۳۹۹
دانشگاه دامغان
http://www.psi.ir/?cgc99
   دومین وبینار آموزشی شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
۲۹ امردادماه ۱۳۹۹
مجازی
http://www.psi.ir/?cpwebinar2
   سومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
دانشگاه تهران - مجازی
http://www.psi.ir/?women98
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۹
۱ تا ۴ شهریورماه ۱۳۹۹
دانشگاه رازی، کرمانشاه - مجازی
http://www.psi.ir/?physics99
   چهارمین سمینار ماهانه شاخه اطلاعات کوانتومی انجمن
۶ شهریور ۱۳۹۹
مجازی
http://www.psi.ir/?qiseminar4
   دهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۵ تا ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۹
دانشگاه قم - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?particles10
   سومین وبینار آموزشی شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
۲ مهرماه ۱۳۹۹
مجازی
http://www.psi.ir/?cpwebinar3
   کارگاه آموزشی How to write a high quality research article
پنجشنبه ۲۹ آبان‌ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۰ تا ۱۲ - مجازی
http://www.psi.ir/?pfaworkshop99
   هفته فیزیکی ۱۳۹۹
دانشگاه شیراز، دانشگاه قم، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه کردستان و ...
آذرماه ۱۳۹۹
http://www.psi.ir/?physicsweek99
   پنجمین گردهمایی منطقه‌ای گرانش و ذرات شمال شرق کشور
۲۶ و ۲۷ آذرماه ۱۳۹۹
دانشگاه فناوری‌های نوین سبزوار
http://www.psi.ir/?gpen99
   پنجمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
۸ تا ۱۰ دی‌ماه ۱۳۹۹
دانشگاه صنعتی قم - مجازی
http://www.psi.ir/?mathphy99
   گردهمایی سراسری فیزیک ایران ۱۳۹۹
پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۹
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?meeting99
   یازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۱ و ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
دانشگاه شهید بهشتی - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?smc99
   پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
۸ و ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
دانشگاه صنعتی قم - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?cmc15
   همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۳۹۹
۸ و ۹ بهمن ماه ۱۳۹۹
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی - مجازی
http://www.psi.ir/?ngc99
   مدرسه ملی ابررسانایی و کاربردها ۱۳۹۹
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
پنج‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹
http://www.psi.ir/?nsas2021
   کارگاه آموزشی آنالیز کیفی و کمی پراش پرتو ایکس
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹
http://www.psi.ir/?nsas2021w
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۱: Edward Witten
Observations Of Black Holes - Edward Witten
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹، ساعت ۱۸
http://www.psi.ir/?webinar991
   وبینار ماهانه شاخه اطلاعات کوانتومی انجمن درسال ۱۳۹۹
پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۰:۰۰ صبح - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?qiwebinars1399
   وبینارهای شاخه ماده چگال انجمن
چهارشنبه ۶ اسفندماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/?cmwebinars
   وبینار شاخه بانوان: میزگرد آموزش مجازی: چالش‌ها و راهکارها
پنجشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۶:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/?womenwebinars
   وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن
چهارشنبه ۲۰ اسفندماه ۱۳۹۹
ساعت ۱۵:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/?cpwebinars
   وبینار هفتگی شاخه ذرات و میدان‌های انجمن در سال ۱۳۹۹
چهارشنبه‌ها
ساعت ۱۸:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/?pfwebinars1399حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com