کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۹
   کارگاه مجازی شیوع کووید-۱۹: مدل‌ها و چالش‌ها
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

http://www.psi.ir/?dem99
   ششمین کنفرانس رشد بلور ایران ۱۳۹۹
۸ خردادماه ۱۳۹۹
دانشگاه دامغان
http://www.psi.ir/?cgc99
   دومین وبینار آموزشی شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
۲۹ امردادماه ۱۳۹۹
مجازی
http://www.psi.ir/?cpwebinar2
   سومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران
۳۰ مرداد ۱۳۹۹
دانشگاه تهران - مجازی
http://www.psi.ir/?women98
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۹
۱ تا ۴ شهریورماه ۱۳۹۹
دانشگاه رازی، کرمانشاه - مجازی
http://www.psi.ir/?physics99
   چهارمین سمینار ماهانه شاخه اطلاعات کوانتومی انجمن
۶ شهریور ۱۳۹۹
مجازی
http://www.psi.ir/?qiseminar4
   دهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
تاریخ جدید: ۲۵ تا ۲۷ شهریورماه ۱۳۹۹ - مجازی
دانشگاه قم
http://www.psi.ir/?particles10
   سومین وبینار آموزشی شاخه فیزیک محاسباتی انجمن فیزیک ایران
۲ مهرماه ۱۳۹۹
مجازی
http://www.psi.ir/?cpwebinar3
   پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
۸ و ۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۹
دانشگاه صنعتی قم
http://www.psi.ir/?cmc15
   یازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۲۷ و ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ به تعویق افتاد
دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/?smc99
   مدرسه ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
۱۵ تا ۱۷ شهریور ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۰ به تعویق افتاد
سنندج، دانشگاه کردستان
http://www.psi.ir/?nsqic2020حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com