گزارش جلسه ۰۴۵ باشگاه فیزیک یزد
یزد
جلسه چهل و پنجم
زمان: ۰۲/۳/۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مکان: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن 5
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
شکل دادن فضا-زمان در فیزیک حالت جامد
سید اکبر جعفری
دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده: در نسبیت عام انیشتین، نیروی گرانش ناشی از توزیع ماده و انرژی، ساختار فضا-زمان کیهان را معین می‌کند. اما در فیزیک حالت جامد نیز موادی وجود دارند که رابطه انرژی-تکانه برای الکترونها چنان است که گویی الکترونها در یک ساختار فضا-زمان برآمده زندگی می‌کنند. در این سخنرانی به معرفی چنین جامداتی می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که ساختار شبکه آنها نقش مهمی در شکل گیری هندسه موثر فضا-زمان دارد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک یزد را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک یزد
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com