گزارش جلسه ۰۱۹ باشگاه فیزیک دامغان
دامغان
جلسه نوزدهم
زمان: ۱۴۰۰/۱۲/۹
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

مکان: live.du.ac.ir/physics_club
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
گداخت هسته ای از رویا تا واقعیت
بابک خان بابایی
دانشگاه دامغان


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک دامغان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک دامغان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com