گزارش جلسه ۰۲۰ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه بيستم
زمان: ۹۹/۹/۱۰
ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰

مکان: vc.du.ac.ir/physics_club
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
از سیاه‌چاله‌ها چه می‌دانیم؟
دکتر زهرا حقانی
دانشگاه دامغان

در این سخنرانی ابتدا به معرفی سیاهچاله‌ها در نظریه نسبیت عام می‌پردازیم. سپس به بررسی امکان بوجود آمدن یک سیاه‌چاله در مراحل زندگی یک ستاره خواهیم پرداخت. بعلت وجود نیروی گرانشی بسیار قوی سیاهچاله، هیچ نوری نمی‌تواند از آن ساطع شود و بنابراین امکان رؤیت مستقیم آن را نداریم. بنابراین برای بررسی وجود چنین اجرامی در آسمان باید از روش‌های غیر مستقیم استفاده کنیم. در این سخنرانی بعد از آشنا شدن با امواج گرانشی خواهیم دید که از این امواج می‌توان برای بررسی بهتر اجرام موجود در آسمان از جمله سیاهچاله‌ها استفاده کرد. خواهیم دید که تاکنون تلاش‌های زیادی برای ساخت وسایلی که امواج گرانشی را آشکارسازی کنند، انجام شده است. نتیجه این تلاش‌ها تاثیر عمیقی در شناخت ما از هستی داشته است.


این سخنرانی به طور مشترک با دانشگاه دامغان برگزار می شود.

در این سخنرانی ابتدا به معرفی سیاهچاله‌ها در نظریه نسبیت عام می‌پردازیم. سپس به بررسی امکان بوجود آمدن یک سیاه‌چاله در مراحل زندگی یک ستاره خواهیم پرداخت. بعلت وجود نیروی گرانشی بسیار قوی سیاهچاله، هیچ نوری نمی‌تواند از آن ساطع شود و بنابراین امکان رؤیت مستقیم آن را نداریم. بنابراین برای بررسی وجود چنین اجرامی در آسمان باید از روش‌های غیر مستقیم استفاده کنیم. در این سخنرانی بعد از آشنا شدن با امواج گرانشی خواهیم دید که از این امواج می‌توان برای بررسی بهتر اجرام موجود در آسمان از جمله سیاهچاله‌ها استفاده کرد. خواهیم دید که تاکنون تلاش‌های زیادی برای ساخت وسایلی که امواج گرانشی را آشکارسازی کنند، انجام شده است. نتیجه این تلاش‌ها تاثیر عمیقی در شناخت ما از هستی داشته است.


این سخنرانی به طور مشترک با دانشگاه دامغان برگزار می شود.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com