گزارش جلسه ۰۲۰ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه بيستم
زمان: ۸۱/۳/۶
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
ليزر
دکتر حميد لطيفی و دکتر رضا مسعودی

اين جلسه باشگاه نيز همچون جلسه هفدهم شکل ويژه ای داشت. در اين جلسه ابتدا آقای دکتر حميد لطيفی از پژوهشکده ليزر دانشگاه شهيد بهشتی به ايراد سخنرانی با موضوع پردازش مواد به وسيله ليزر پرداختند. سپس آقای دکتررضا مسعودی از پژوهشکده ليزر دانشگاه شهيد بهشتی سخنرانی ای در زمينه سيستم های اندازه گيری بر پايه ليزر ايراد کردند.

در اين جلسه نيز چندين کارگاه آموزشی با همکاری پژوهشکده ليزر دانشگاه شهيد بهشتی برگزار شد که در همينجا از همه مسؤلين اين کارگاهها تشکر می نماييم.

کارگاههای برگزار شده در اين باشگاه به شرح زير است:


 • احساسگرهای فيبر نوری ( به سرپرستی خانم مهين افشار )
 • کاربردهای فيزيک پلاسما در ادوات ماکروويو ( به سرپرستی آقای بهرام حجازی )
 • ليزرهای CO2 موجبر برانگيخته با امواج راديويی ( به سرپرستی آقای فرشاد صحبت زاده )
 • ليزر بخار مس ( به سرپرستی آقای حميدرضا قمی )

 • پرسش و پاسخ این جلسه:

  شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

  مشاهده گزارش جلسه     
  فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
  پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)  حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

  کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
  Server: Iran (45.82.138.40)

  www.irandg.com