گزارش جلسه ۲۰۹ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه دويست و نهم
زمان: ۰۲/۳/۲
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰

مکان: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
ابررسانایی، ابرشارگی و چگالش بوز-انیشتين: نکاتی برای دانشجويان کارشناسی
محمدرضا محمدی‌زاده
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

چکيده:
با تعريف هريک از پديده‌های نام برده شده شروع خواهيم کرد. سپس به تفاوتها و تشابهات آنها اشاره خواهد شد. درس‌های تاريخی از ۱۱۰ سال پژوهش در اين زمينه و تعداد جوايز نوبل فيزيک اختصاص داه شده بسيار هيجان انگيز است. بدون اشاره‌ به‌کاربردها هم که سخنرانی به‌کمال نمی‌رسد.


برنامه:
۱۵:۳۰ خبر فیزیک (زهرا اعتصامی)
۱۵:۵۰ سخنرانی
۱۷:۰۰ پايان


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com