گزارش جلسه ۲۱۵ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه دويست و پانزدهم
زمان: ۰۳/۳/۱
ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
درخشش‌های گاما
محمدتقی میرترابی
دانشکده فیزیک دانشگاه الزهرا

چکیده:
درخشش های گاما پر انرژی ترین رخ دادهای کیهانی بعد از انفجار بزرگ هستند. در این پدیده انرژی بسیار زیادی در حدود 50^10 ارگ در زمانی در حدود چند دهم ثانیه تا چند ساعت از یک جرم اختر فیزیکی در مقیاس ستاره ها آزاد می شود. بخش قابل ملاحظه ای از این انرژی در محدوده پرتو های گاما و تابش های پرانرژی ایکس است. به نظر می رسد درخشش های گاما با انفجار های ستاره ای (ابرنواختر ها) که در اثر فرو ریزش هسته ستاره های پر جرم رخ می دهد مرتبط باشند. بعضی از درخشش های گاما خیلی سریع که دوره رخ داد آنها کمتر از 2 ثانیه است هم ممکن است با ادغام ستاره های نورونی و سیاه چاله ها در منظومه های دوتایی در ارتباط باشند. درخشش گاما آنچنان پرانرژی هستند که اگر یکی از آنها در کهکشان ما رخ دهد احتمال دارد موجب انقراض حیات روی زمین شود. در این سمینار در مورد تاریخچه کشف درخشش های گاما و مکانیزم های تولید و انتشار انرژی در این پدیده توضیح می دهیم همچنین در با ابزار های رصدی که هم اکنون اختر شناسان برای مشاهده درخشش های گاما بکار می برند آشنا می شویم.

برنامه:
۱۶:۳۰ خبر و مسابقه
۱۷ سخنرانی
۱۷:۴۵ پرسش و پاسخ


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com