گزارش جلسه ۰۲۶ باشگاه فیزیک یزد
یزد
جلسه بيست و ششم
زمان: ۹۸/۱۱/۱۴
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مکان: یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، پردیس علوم، سالن۶
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
نگرش فیزیکی به جهان هستی
دکتر محمد وحید تکوک ( بهمراه معرفی کتابی با همین عنوان)
دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

با استفاده از اصول بنیادین علم فیزیک به اختصار توضیح داده می‌شود که تا چه اندازه می‌توان به شناخت پدیده‌های اطراف و جهان هستی دست یافت. موضوع واقعیت و حقیقت از دیدگاه کلاسیکی و کوانتومی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به بحث مکانیک کوانتومی و محدودیت‌های آن در فهم و شناخت ما ازجهان هستی پرداخته می‌شود و همچنین مفهوم درهم‌تنیدگی کوانتومی که مهم‌ترین ویژگی مکانیک کوانتومی و پیچیده‌ترین مفهوم برای ذهن است، مورد نقد و بررسی قرارمی‌گیرد. موضوع گرانش کوانتومی و مشکلات فهم ما از این مسئله‏، بررسی می‌شود. در این مبحث، کل هستی را بطور کلاسیکی به عنوان یک سیستم واحد در نظر گرفته و در نظریه کوانتومی مفهوم چند جهانی یا جهان های موازی بحث خواهد شد که حالت کوانتومی هستی یک برهم‌نهی از جهان‌های موازی است. در نهایت با ارائه و تعریف ادراک کوانتومی، به این بحث می‌پردازیم که برای یک ناظر، هستی از حالت برهم‌نهی خارج شده و در یک حالت جدید قرار می‌گیرد و اثرات گرانش کوانتومی برای یک ناظر فقط بطور تقریبی قابل دسترس است.


پرسش و پاسخ این جلسه:
در برهمکنش لیزر با پلاسما در چه شدتهای از نور لیزر، الکترونها نسبیتی می شوند؟
شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک یزد را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک یزد
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com