گزارش جلسه ۰۳۵ باشگاه فیزیک اصفهان
اصفهان
جلسه سی و پنجم
زمان: ۹۳/۱۲/۵


مکان:
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
پلاسما، چهارمین حالت ماده
دکتر محمد علی عسگریان
دانشگاه اصفهان

اگر گرمایش حالت جامد ماده را تا گذار از حالت مایع و گاز و فراهم شدن شرایط یونش گاز ادامه دهیم، به چهارمین حالت ماده یعنی پلاسما دست خواهیم یافت. پلاسما چیزی در حدود 99.9 درصد از مادۀ موجود در جهان را تشکیل داده است. قدمت استفادۀ بشر از پلاسما مصادف است با سود جستن انسان از آتش. در دانش قدیم نیز بعد از خاک (جامد)، آب (مایع) و باد (گاز)، عنصر چهارم آتش (پلاسما) نیز مورد توجه بوده است. امروزه، پلاسما در شاخه های بسیاری از دانش و فناوری مورد استفاده قرار می گیرد. گفتگوی ما برانگیزشی است برای آشنایی بیشتر شما با این شاخه از دانش ...

محل:‌ خانه فیزیک اصفهان

برنامه:

17:00 سخنران: دکتر محمد علی عسگریان از دانشگاه اصفهان،

18:00 استراحت و پذیرایی،

‌18:20 پرسش ماه: دکتر اسماعیل عبدالحسینی از دانشگاه صنعتی اصفهان،

18:40 خبر نشست : دکتر محسن امینی از دانشگاه اصفهان
و خانم آزاده نعمتی از دانشگاه صنعتی اصفهان،

19:00 پايان.

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفاً برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.

توجه ۲: علاقه‌مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفاً ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت‌نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.


پرسش و پاسخ این جلسه:
پرسش ماه:
به یک فنجان با یک قلم ضربه‌ای می‌زنیم، صدایی به گوش می‌رسد. اگر زاویه‌ی بین قلم و لیوان را تغییر دهیم، صدایی که می‌شنویم فرق می‌کند. چرا این تغییر صدا اتفاق می‌افتد.

خبر نشست:
خانم آزاده نعمتی:
درهم‌تنيدگی، پايه و اساس علم اطلاعات كوانتومی است. بيشتر به عنوان رابطه‌ای ميان دو بخش از يك سيستم یاد می‌شود كه در آن ويژگی های هر بخش غير قطعی است، اما با ويژگی‌های بخش ديگر همبستگی دارد. اين به اصطلاح «همبستگی دو بخشی» تنها يكی از روش‌هايی است كه باعث درهم تنيدگی سيستم می‌شود. يك روش پيچيده‌تر، درهم‌تنيدگی چندين بخش از يك سيستم است که به نام «درهم‌تنيدگی چند بخشی» مورد توجه است [1].
همچنین، اين يك سوال باز است كه چگونه مي‌توان يك سامانه را به چندين بخش مجزا كرد طوری كه منبع بهتری براي محاسبات كوانتومی باشد. استفان گرك و همكارانش از دانشگاه راستاك در آلمان و همكارانش از آزمايشگاه كاستلر-براسل در فرانسه اين سوال را بررسی كرده‌اند [1]. آن‌ها طيف يك شانه فركانس را به ده بخش يا نوار شكافته‌اند و درهم‌تنيدگی ميان تركيب‌های مختلف از اين اجزا را تعيين كردند. اين تيم سنجه درهم‌تنيدگی شاهد بهينه(optimal witnesses) را استفاده كردند كه اخيرا مورد توجه بسیار است. اين كار دستورالعملی براي ايجاد درهم‌تنيدگی چند بخشي فراهم می‌كند و چشم‌اندازی بر كاربرد آن در فن‌آوری‌های اطلاعات كوانتومي می‌گشايد.
مرجع:
S. Gerke, J. Sperling, W. Vogel, Y. Cai, J. Roslund, N. Treps, and C. Fabre,  Phys. Rev. Lett. 114, 050501 (2015).


شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک اصفهان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک اصفهان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com