گزارش جلسه ۰۵۲ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه پنجاه و دوم
زمان: ۸۴/۴/۶


مکان:
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
۱.Medical Imaging
۲.بررسی (عوامل و عواقب) نسبيت خاص اينشتين
۱.محمدرضا علی‌نقی‌زاده
۲.فرزاد قاسمی

برنامه زمان‌بندی اين جلسه باشگاه فيزيک را می‌توانيد در جدول روبرو مشاهده نماييد.



اين جلسه باشگاه فيزيک نيز همچون دو جلسه قبل در تالار ۱۷ شهريور دانشگاه تربيت معلم واقع در خيابان شهيد مفتح برگزار می‌شود.



وروديه : ۴۰۰ تومان (به ازای هر نفر)



















زمانبرنامه
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰سخنرانی آقای محمدرضا علی‌نقی‌زاده
"Medical Imaging"
۱۸:۳۰ - ۱۷:۳۰پذيرايی - گفتگو
۱۹:۳۰ - ۱۸:۳۰سخنرانی آقای فرزاد قاسمی
"بررسی (عوامل و عواقب) نسبيت خاص اينشتين"



پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)



حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com