گزارش جلسه ۰۷۵ باشگاه فیزیک اصفهان
اصفهان
جلسه هفتاد و پنجم
زمان: ۹۹/۱۲/۳
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

مکان: https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
رهگیری تک سلول با کمترین تعداد فوتون
سینا جزنی
دانشگاه ایالتی آریزونا

سلول یک محیط متراکم است که از پروتئین ها، اسیدهای نوکلئیک و سایر مولکول های کوچک تشکیل شده است که به صورت مداوم یکدیگر را بمباران و با هم برهمکنش می کنند. این فعل و انفعالات و حرکت‌های پراکنده توسط نوسانات حرارتی داخلی سلول هدایت می شوند. در اثر این برخوردها، مولکول‌ها می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند که این امر منجر به ساخته
شدن ساختارهای پیچیده‌تر می‌شود. در نتیجه، یادگیری پارامترهایی مانند ضریب انتشار مولکول‌ها به عنوان وسیله‌ای جهت مشاهده پیچیدگی داخل سلول از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آزمایش های متعدد جهت اندازه گیری ضریب انتشار به صورت تک مولکولی و توده مولکولی وجود دارد. اما تمرکز ما در اینجا بر روی روش تک سلولی خواهد بود که به ما اجازه می‌دهد ضریب انتشار هر سلول را به صورت مستقل اندازه‌گیری کنیم. برای مثال، روش‌های تصویربرداری فراتفکیک پذیرمانند استورم و پالم دارای دقت بسیار بالایی در تشخیص موقعیت مولکول‌ها هستند ولی از سرعت پایینی برخوردارند که به آن ها امکان رهگیری مولکول های سریع را نمی دهد. برای رفع این مانع روش های دیگری وجود دارد مانند مینفالکس و میکروسکوپ های چند کانونی که امکان رهگیری مولکول های سریع را دار ند ولی تنها یک مولکول در هر لحظه را ردیابی می کنند. در نتیجه این روش‌ها فقط برای نمونه های بسیار رقیق شده موثر خواهند بود که در هر لحظه تنها یک مولکول درکانون میکروسکوپ قرار دارد. به منظور رفع این محدودیت‌ها، ما روش جدیدی را معرفی می کنیم که با بهره‌گیری از فواید هر دو روش معرفی شده، امکان رهگیری همزمان مولکول‌ها و متعاقبا ضریب انتشار آن‌ها را فراهم می‌کند. در این روش جدید ما می‌توانیم مولکول ها را زمانی که داخل محدوده دید میکروسکوپ هستند ردگیری کنیم. اما از آنجایی که امکان حضور همزمان چندین مولکول داخل این ناحیه وجود دارد، ما باید ابتدا تعداد مولکول‌ها را پیدا کنیم وگرنه با خطا در محاسبه ضریب انتشار مواجه خواهیم شد. به این منظور ما از روشی به نام بیزین ناپارمتری استفاده می‌کنیم که نه تنها مدلی بدون وابستگی به تعداد مولکول‌ها است، بلکه تعداد مولکول‌ها را نیز ارائه می‌دهد. با این روش جدید ما به صورت همزمان تعداد مولکول ها و مسیر حرکتی آن ها را با کمترین تعداد فوتون ناشی از تابش فلورسانس به دست می آوریم.

با سلام

علاقه‌مندان می‌توانند از طریق لینک زیر در همایش شرکت نمایند:

https://www.skyroom.online/ch/iut_farhangi/physicsclub

خبرنشست اسفند ماه توسط آقای دکتر لران ارائه خواهد شد.

هزینه‌ی ثبت‌نام: رایگان
ظرفیت :‌ محدود ( الویت با افرادی است که زودتر در اسکای روم حضور یابند.)


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک اصفهان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک اصفهان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com