فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۵۱ احمد سمیعی وابسته
۴۵۲ احمد پوربافرانی دانشجویی
۴۵۳ احمد پرورش پیوسته
۴۵۴ احمد شایگان پیوسته
۴۵۵ احمد گلزار‌طزرجانی وابسته
۴۵۶ احمد رزم دیده دانشجویی
۴۵۷ احمد کریمی وابسته
۴۵۸ احمد باباجان تبار بائی دانشجویی
۴۵۹ احمد رفیعی نیا پیوسته
۴۶۰ احمد گرگانی فیروزجاه دانشجویی
۴۶۱ احمد مهرابی پیوسته
۴۶۲ احمد عباسی دشتکی دانشجویی
۴۶۳ احمد خلقانی دانشجویی
۴۶۴ احمد اسدی محمد آبادی پیوسته
۴۶۵ احمد برزو پیوسته
۴۶۶ احمد فتحی دانشجویی
۴۶۷ احمد سراستاد دانشجویی
۴۶۸ احمدرضا یوسفی وابسته
۴۶۹ احمدرضا مجرمی دانشجویی
۴۷۰ احمدرضا قائدی وابسته
۴۷۱ احمدرضا اعرابی وابسته
۴۷۲ احمدرضا پورجمالی دانشجویی
۴۷۳ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۴۷۴ احمدرضا خلیلی‌دهکردی وابسته
۴۷۵ احمدرضا دارائی پیوسته
۴۷۶ احمدرضا صادقی دانشجویی
۴۷۷ احمدرضا مدهنی دانشجویی
۴۷۸ احمدرضا گلمکانی نیا دانشجویی
۴۷۹ احمدرضا شفیعیان دانشجویی
۴۸۰ احمدرضا سام دلیری دانشجویی
۴۸۱ احمدرضا قاسم پور پیوسته
۴۸۲ احمدعلی گلستانه پیوسته
۴۸۳ اختای جهانبخش پیوسته
۴۸۴ اختر شمس دانشجویی
۴۸۵ اختر رجبی وابسته
۴۸۶ ادریس مرادی کفترودی دانشجویی
۴۸۷ اذین مهاجرانی دانشجویی
۴۸۸ ارتین غنی‌پورسعیدی دانشجویی
۴۸۹ اردشیر منفرد دانشجویی
۴۹۰ اردشیر بیات وابسته
۴۹۱ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۴۹۲ اردشیر افتخارزاده دانشجویی
۴۹۳ اردشیر رابعی پیوسته
۴۹۴ اردلان آرمین دانشجویی
۴۹۵ اردلان فتاحی زاده پیوسته
۴۹۶ اردوان شهرابی فراهانی وابسته
۴۹۷ ارژنگ فرتاش پیوسته
۴۹۸ ارژنگ ناجی پیوسته
۴۹۹ ارسلان حق‌پرست دانشجویی
۵۰۰ ارسلان فرخی پیوسته

صفحه قبلی ... ۷  ۸  ۹   ۱۰   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com