فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۴۹۷
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۷۲         تعداد سایر اعضا: ۵

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۵۱ احمدرضا یوسفی وابسته
۴۵۲ احمدرضا مدهنی دانشجویی
۴۵۳ احمدرضا قاسم پور پیوسته
۴۵۴ احمدرضا شفیعیان دانشجویی
۴۵۵ احمدعلی گلستانه پیوسته
۴۵۶ اختای جهانبخش پیوسته
۴۵۷ اختر رجبی وابسته
۴۵۸ اختر شمس دانشجویی
۴۵۹ ادریس مرادی کفترودی دانشجویی
۴۶۰ اذین مهاجرانی دانشجویی
۴۶۱ ارتین غنی‌پورسعیدی دانشجویی
۴۶۲ اردشیر افتخارزاده دانشجویی
۴۶۳ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۴۶۴ اردشیر منفرد دانشجویی
۴۶۵ اردشیر رابعی پیوسته
۴۶۶ اردشیر بیات وابسته
۴۶۷ اردلان فتاحی زاده پیوسته
۴۶۸ اردلان آرمین دانشجویی
۴۶۹ اردوان شهرابی فراهانی وابسته
۴۷۰ ارژنگ ناجی پیوسته
۴۷۱ ارژنگ فرتاش پیوسته
۴۷۲ ارسلان حق‌پرست دانشجویی
۴۷۳ ارسلان فرخی پیوسته
۴۷۴ ارش دهیار دانشجویی
۴۷۵ ارش لطفی علیکردی دانشجویی
۴۷۶ ارش بحرانی دانشجویی
۴۷۷ ارشاد صادقی طوسی پیوسته
۴۷۸ ارشمید نهال پیوسته
۴۷۹ ارکان کاردانی دانشجویی
۴۸۰ ارکیده مهر دانشجویی
۴۸۱ ارکیده امیری دانشجویی
۴۸۲ ازاده مظلوم شهرکی دانشجویی
۴۸۳ ازاده بیرانوند دانشجویی
۴۸۴ استلا فاتح دانشجویی
۴۸۵ اسحاق محمودی دانشجویی
۴۸۶ اسحق صوفی‌املشی پیوسته
۴۸۷ اسد فتوتیان پیوسته
۴۸۸ اسدالله ذکری وابسته
۴۸۹ اسدالله باوند وابسته
۴۹۰ اسدالله پارسا پیوسته
۴۹۱ اسداله صفایی دانشجویی
۴۹۲ اسداله جهان پناه دانشجویی
۴۹۳ اسداله جوع عطا بیرمی پیوسته
۴۹۴ اسداله نصری پیوسته
۴۹۵ اسری علی‌پور دانشجویی
۴۹۶ اسعد اسمعیل زاده دانشجویی
۴۹۷ اسفندیار فیضی پیوسته
۴۹۸ اسلام قره شعبانی پیوسته
۴۹۹ اسلام مجرد دانشجویی
۵۰۰ اسلام بهبود دانشجویی

صفحه قبلی ... ۷  ۸  ۹   ۱۰   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com