فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۵۱ احمد عباسی دشتکی دانشجویی
۴۵۲ احمد باباجان تبار بائی دانشجویی
۴۵۳ احمد اسدی محمد آبادی پیوسته
۴۵۴ احمد رفیعی نیا پیوسته
۴۵۵ احمد رزم دیده دانشجویی
۴۵۶ احمد کریمی وابسته
۴۵۷ احمد گرگانی فیروزجاه دانشجویی
۴۵۸ احمد برزو پیوسته
۴۵۹ احمد سراستاد دانشجویی
۴۶۰ احمد فتحی دانشجویی
۴۶۱ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۴۶۲ احمدرضا مجرمی دانشجویی
۴۶۳ احمدرضا خلیلی‌دهکردی وابسته
۴۶۴ احمدرضا پورجمالی دانشجویی
۴۶۵ احمدرضا اعرابی وابسته
۴۶۶ احمدرضا قائدی وابسته
۴۶۷ احمدرضا دارائی پیوسته
۴۶۸ احمدرضا یوسفی وابسته
۴۶۹ احمدرضا شفیعیان دانشجویی
۴۷۰ احمدرضا گلمکانی نیا دانشجویی
۴۷۱ احمدرضا سام دلیری دانشجویی
۴۷۲ احمدرضا مدهنی دانشجویی
۴۷۳ احمدرضا قاسم پور پیوسته
۴۷۴ احمدعلی گلستانه پیوسته
۴۷۵ اختای جهانبخش پیوسته
۴۷۶ اختر شمس دانشجویی
۴۷۷ اختر رجبی وابسته
۴۷۸ ادریس مرادی کفترودی دانشجویی
۴۷۹ اذین مهاجرانی دانشجویی
۴۸۰ ارتین غنی‌پورسعیدی دانشجویی
۴۸۱ اردشیر رابعی پیوسته
۴۸۲ اردشیر افتخارزاده دانشجویی
۴۸۳ اردشیر منفرد دانشجویی
۴۸۴ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۴۸۵ اردشیر بیات وابسته
۴۸۶ اردلان فتاحی زاده پیوسته
۴۸۷ اردلان آرمین دانشجویی
۴۸۸ اردوان شهرابی فراهانی وابسته
۴۸۹ ارژنگ ناجی پیوسته
۴۹۰ ارژنگ فرتاش پیوسته
۴۹۱ ارسلان حق‌پرست دانشجویی
۴۹۲ ارسلان فرخی پیوسته
۴۹۳ ارش بحرانی دانشجویی
۴۹۴ ارش دهیار دانشجویی
۴۹۵ ارش لطفی علیکردی دانشجویی
۴۹۶ ارشاد صادقی طوسی پیوسته
۴۹۷ ارشمید نهال پیوسته
۴۹۸ ارکان کاردانی دانشجویی
۴۹۹ ارکیده مهر دانشجویی
۵۰۰ ارکیده امیری دانشجویی

صفحه قبلی ... ۷  ۸  ۹   ۱۰   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com