فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۲
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۰         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۵۱ احمد برزو پیوسته
۴۵۲ احمد فتحی دانشجویی
۴۵۳ احمد کریمی وابسته
۴۵۴ احمد مهرابی پیوسته
۴۵۵ احمد عباسی دشتکی دانشجویی
۴۵۶ احمد رفیعی نیا پیوسته
۴۵۷ احمد گرگانی فیروزجاه دانشجویی
۴۵۸ احمد اسدی محمد آبادی پیوسته
۴۵۹ احمد باباجان تبار بائی دانشجویی
۴۶۰ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۴۶۱ احمدرضا مجرمی دانشجویی
۴۶۲ احمدرضا خلیلی‌دهکردی وابسته
۴۶۳ احمدرضا پورجمالی دانشجویی
۴۶۴ احمدرضا اعرابی وابسته
۴۶۵ احمدرضا قائدی وابسته
۴۶۶ احمدرضا دارائی پیوسته
۴۶۷ احمدرضا یوسفی وابسته
۴۶۸ احمدرضا قاسم پور پیوسته
۴۶۹ احمدرضا مدهنی دانشجویی
۴۷۰ احمدرضا سام دلیری دانشجویی
۴۷۱ احمدرضا شفیعیان دانشجویی
۴۷۲ احمدرضا گلمکانی نیا دانشجویی
۴۷۳ احمدعلی گلستانه پیوسته
۴۷۴ اختای جهانبخش پیوسته
۴۷۵ اختر شمس دانشجویی
۴۷۶ اختر رجبی وابسته
۴۷۷ ادریس مرادی کفترودی دانشجویی
۴۷۸ اذین مهاجرانی دانشجویی
۴۷۹ ارتین غنی‌پورسعیدی دانشجویی
۴۸۰ اردشیر رابعی پیوسته
۴۸۱ اردشیر افتخارزاده دانشجویی
۴۸۲ اردشیر منفرد دانشجویی
۴۸۳ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۴۸۴ اردشیر بیات وابسته
۴۸۵ اردلان فتاحی زاده پیوسته
۴۸۶ اردلان آرمین دانشجویی
۴۸۷ اردوان شهرابی فراهانی وابسته
۴۸۸ ارژنگ ناجی پیوسته
۴۸۹ ارژنگ فرتاش پیوسته
۴۹۰ ارسلان حق‌پرست دانشجویی
۴۹۱ ارسلان فرخی پیوسته
۴۹۲ ارش بحرانی دانشجویی
۴۹۳ ارش دهیار دانشجویی
۴۹۴ ارش لطفی علیکردی دانشجویی
۴۹۵ ارشاد صادقی طوسی پیوسته
۴۹۶ ارشمید نهال پیوسته
۴۹۷ ارکان کاردانی دانشجویی
۴۹۸ ارکیده مهر دانشجویی
۴۹۹ ارکیده امیری دانشجویی
۵۰۰ ازاده مظلوم شهرکی دانشجویی

صفحه قبلی ... ۷  ۸  ۹   ۱۰   ۱۱  ۱۲  ۱۳  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com