فهرست اعضا
فهرست اعضای دانشجویی انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۶۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۷۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ فرزانه یکه کار دانشجویی
۲ بنفشه یکتاپرست دانشجویی
۳ علی یونسیان دانشجویی
۴ حمیدرضا یونسی دانشجویی
۵ لاله یونسی دانشجویی
۶ مرتضی یونسی دانشجویی
۷ علیرضا یوسفیان دانشجویی
۸ فاطمه یوسفی‌کیا دانشجویی
۹ نیما یوسفی‌قاسم‌خیلی دانشجویی
۱۰ شیرین یوسفی‌سپاسی دانشجویی
۱۱ مرضیه یوسفی شیدانی دانشجویی
۱۲ عبدالرضا یوسفی سوستانی دانشجویی
۱۳ کاظم یوسفی روبیات دانشجویی
۱۴ اصغر یوسفی رجانی دانشجویی
۱۵ حبیب یوسفی دزدارانی دانشجویی
۱۶ علیرضا یوسفی خرایم دانشجویی
۱۷ سبحان یوسفی تاجانی دانشجویی
۱۸ الهام یوسفی دانشجویی
۱۹ فاطمه یوسفی دانشجویی
۲۰ پریسا یوسفی دانشجویی
۲۱ حامی یوسفی دانشجویی
۲۲ لیلا یوسفی دانشجویی
۲۳ مسعود یوسفی دانشجویی
۲۴ مرضیه یوسفی دانشجویی
۲۵ مهدی یوسفی دانشجویی
۲۶ علیرضا یوسفی دانشجویی
۲۷ آسیه یوسف‌نژاد دانشجویی
۲۸ الهام یوسف‌زاده‌نوشهر دانشجویی
۲۹ معصومه یوسف‌زاده دانشجویی
۳۰ هادی یوسف‌رامندی دانشجویی
۳۱ توحید یوسف زاده حسنلوئی دانشجویی
۳۲ سهیلا یوسف زاده دانشجویی
۳۳ مهدی یوسف زاده دانشجویی
۳۴ نسیم یوسف پور نوینی دانشجویی
۳۵ پژمان یوسف پور لالمی دانشجویی
۳۶ شهرام یلمه ها دانشجویی
۳۷ افسانه یگانه طلب دانشجویی
۳۸ محبوبه یگانه دانشجویی
۳۹ محمود یعقوبیان دانشجویی
۴۰ فائزه یعقوبیان دانشجویی
۴۱ فاطمه یعقوبیان دانشجویی
۴۲ لیلا یعقوبی‌کهنگی دانشجویی
۴۳ مریم یعقوبی‌ریکندیی دانشجویی
۴۴ مینا یعقوبی نوتاش دانشجویی
۴۵ فرهاد یعقوبی مهران دانشجویی
۴۶ سهیلا یعقوبی شیخدر آبادی دانشجویی
۴۷ سیده سحر یعقوبی دانشجویی
۴۸ صدیقه یعقوبی دانشجویی
۴۹ پدرام یعقوبی دانشجویی
۵۰ محمد یعقوبی دانشجویی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۱۶۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com