فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۳۱
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۲
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۵۷         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ سیده مطهره آل یاسین پیوسته
۲ ترانه وظیفه شناس پیوسته
۳ سالومه خوئینی مقدم پیوسته
۴ مهسا مقیمی اسفندآبادی پیوسته
۵ حسنیه اقاحسنی پیوسته
۶ محمدمهدی احدیان پیوسته
۷ سامان مقیمی عراقی پیوسته
۸ محسن وفایی پیوسته
۹ سهیل حاجی بابا پیوسته
۱۰ سید جواد حسینی پیوسته
۱۱ زهرا سادات حسینی پیوسته
۱۲ مهتاب کهیش سرداری پیوسته
۱۳ علی پارسافر پیوسته
۱۴ فرزاد هنرمند پیوسته
۱۵ مرضیه رحمت پیوسته
۱۶ محمدحسین زندی پیوسته
۱۷ نصیب اله دوستی مطلق پیوسته
۱۸ خدیجه نوروزی پیوسته
۱۹ فاطمه استواری پیوسته
۲۰ طه کوهرخی پیوسته
۲۱ توحید نعمتی پیوسته
۲۲ ابراهیم یوسفی رمنتی پیوسته
۲۳ ایمان مطیع پیوسته
۲۴ علی فهیم پیوسته
۲۵ محسن ریحانی پیوسته
۲۶ بابک عبداللهی پور پیوسته
۲۷ سیامک پیلبان جهرمی پیوسته
۲۸ زهرا نوربخش پیوسته
۲۹ مجتبی محمودزاده پیروحشی پیوسته
۳۰ کمال حاجیان پیوسته
۳۱ محمدرضا عبدی پیوسته
۳۲ آذر تفریحی پیوسته
۳۳ نعیمه اولنج پیوسته
۳۴ محمد حسن وحیدی نیا پیوسته
۳۵ حسن یزدانی پیوسته
۳۶ سیدمهدی واعظ علایی پیوسته
۳۷ سیدحامد سیدعلایی پیوسته
۳۸ فاطمه جهانتیغ زاد پیوسته
۳۹ فریناز روشنی پیوسته
۴۰ قاسم نعیمی پیوسته
۴۱ سعید قدیرلی پیوسته
۴۲ ربابه دقتان پیوسته
۴۳ سیده کبری موسوی خرشتمی پیوسته
۴۴ حسن عقل آرا پیوسته
۴۵ غلامحسین خرمی پیوسته
۴۶ محمود حاجیان پیوسته
۴۷ سالار باهر پیوسته
۴۸ سهراب راهوار پیوسته
۴۹ محمدرضا مباشری پیوسته
۵۰ امیر همایون پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com