فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۳۹۵
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۷۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۴۸۴         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱
۲
۳
۴ محمد حسینی فرد پیوسته
۵ مهدی عسکری پیوسته
۶ محمدمهدی صادقی پیوسته
۷ شهرام سلیمان پور پیوسته
۸ فاطمه آقائی پیوسته
۹ رضا سرحدی پیوسته
۱۰ مریم امام پور پیوسته
۱۱ سید علی حسینی منصوری پیوسته
۱۲ سعید امجدیان پیوسته
۱۳ هدا نعمت الهی پیوسته
۱۴ روشنک دارابی پیوسته
۱۵ مسعوده ملکی پیوسته
۱۶ رقیه میرزانژاد اصل پیوسته
۱۷ اکبر اسدی پیوسته
۱۸ مینو سراج پیوسته
۱۹ لیلا غلامزاده کلیشمی پیوسته
۲۰ عیسی اقدامی عربانی پیوسته
۲۱ احسان ندایی اسکویی پیوسته
۲۲ علاالدین سیاحیان جهرمی پیوسته
۲۳ فاطمه اشقلی فراهانی پیوسته
۲۴ سعید قرشی پور هروآباد پیوسته
۲۵ غلامرضا انصاری فر پیوسته
۲۶ مجتبی اعلائی پیوسته
۲۷ فائقه سادات سجادیان پیوسته
۲۸ حمیدرضا امامی پور پیوسته
۲۹ کیوان احمدی پیوسته
۳۰ مهدی هرزچی پیوسته
۳۱ جمال غلامی پیوسته
۳۲ مرجانه جعفری فشارکی پیوسته
۳۳ رحیم خباز پیوسته
۳۴ ساره گلکار پیوسته
۳۵ نرگس بدری پیوسته
۳۶ مهدی خوشحالی پیوسته
۳۷ شراره بهزادی پیوسته
۳۸ مصطفی زارعی پیوسته
۳۹ پانته آ داودی فر پیوسته
۴۰ سهیلا شجاعی پیوسته
۴۱ حسن ربانی پیوسته
۴۲ مصطفی زارعی محمودآبادی پیوسته
۴۳ اسلام قره شعبانی پیوسته
۴۴ سیمین مرادی مریم نگاری پیوسته
۴۵ مهدی عصری پیوسته
۴۶ محمدعلی محمدی پیوسته
۴۷ محمد مهدی منتظری پیوسته
۴۸ امیرنظام امیری پیوسته
۴۹ زهرا محمدزاده پیوسته
۵۰ فاطمه جعفری پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۸ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com