فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۲۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۳۷         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۵۸         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱
۲
۳ سمیه عسگرانی پیوسته
۴ عاطفه قائمی پیوسته
۵ ابراهیم رستم آبادی پیوسته
۶ مولودسادات عظیمی پیوسته
۷ روح الله شیراوند منجانی پیوسته
۸ رشید ریاحی پیوسته
۹ محمدباقر ضعیفی پیوسته
۱۰ سیده خدیجه علوی پیوسته
۱۱ ناهید حسین زاده پیوسته
۱۲ رضا خانبابایی شوب پیوسته
۱۳ مریم شاه امیری پیوسته
۱۴ نجمه محمدی پیوسته
۱۵ وحید دهقانی پیوسته
۱۶ عیسی اقدامی عربانی پیوسته
۱۷ احسان ندایی اسکویی پیوسته
۱۸ حمید رضا شیروانی مهدوی پیوسته
۱۹ مهردخت ساسانپور یزدی پیوسته
۲۰ سارا دولت آبادی پیوسته
۲۱ اکبر محمدزاده پیوسته
۲۲ سیدمحمد صانع جهرمی پیوسته
۲۳ علی بخشایشی پیوسته
۲۴ مهرزاد ساسانپور یزدی پیوسته
۲۵ محمد رضا عباسی پیوسته
۲۶ سمانه کیائی پیوسته
۲۷ مهدی امیری پیوسته
۲۸ محمد امین ذکاوت فطرت پیوسته
۲۹ ناهید زمانی پیوسته
۳۰ عارف پریز پیوسته
۳۱ الهام پازوکی قوهه پیوسته
۳۲ سید محمد قاضی پیوسته
۳۳ محمد نقدی پیوسته
۳۴ سعید قرشی پور هروآباد پیوسته
۳۵ فرزانه مومنی پیوسته
۳۶ اکبر اسدی پیوسته
۳۷ علاالدین سیاحیان جهرمی پیوسته
۳۸ مینو سراج پیوسته
۳۹ مریم امام پور پیوسته
۴۰ سعید امجدیان پیوسته
۴۱ هدا نعمت الهی پیوسته
۴۲ روشنک دارابی پیوسته
۴۳ شهرام سلیمان پور پیوسته
۴۴ رقیه میرزانژاد اصل پیوسته
۴۵ محمدمهدی صادقی پیوسته
۴۶ اسلام قره شعبانی پیوسته
۴۷ لاله موسوی پیوسته
۴۸ رحیم خباز پیوسته
۴۹ سیده ربابه میری پیوسته
۵۰ مریم زینلی پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com