فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۲۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۴۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱ محمدحسن رضایی پیوسته
۲ محمدرضا مهدی زاده پیوسته
۳ سید وحید موسوی پیوسته
۴ منصور موحدی پیوسته
۵ احمد رفیعی نیا پیوسته
۶ سعید حدادی پیوسته
۷ مهدی ملایی پیوسته
۸ محمد طلایی پیوسته
۹ امید کوکبی پیوسته
۱۰ افشین ارژنگ مهر پیوسته
۱۱ مریم غلامی مایانی پیوسته
۱۲ فاطمه دارابی نژاد پیوسته
۱۳ فیروز امیری پیوسته
۱۴ وحید محمدی پیوسته
۱۵ اعظم ایزدی پیوسته
۱۶ ریحانه صالح مقدم پیوسته
۱۷ صدیقه تیزچنگ پیوسته
۱۸ آیدا آرمات پیوسته
۱۹ محمدمهدی سلطان‌بیگی پیوسته
۲۰ زهرا نیرومند پیوسته
۲۱ صفر میرزاپورقزوینی پیوسته
۲۲ محمد عزیزی‌دلشاد پیوسته
۲۳ غلامرضا خسروی پیوسته
۲۴ صدیقه باقرزاده خیابانی پیوسته
۲۵ علیرضا آقائی پیوسته
۲۶ حامد باقری پیوسته
۲۷ فاطمه مشایخی پیوسته
۲۸ حمیدرضا بهاری پورفرکوش پیوسته
۲۹ رضا محمدی پیوسته
۳۰ مهدی عشقی پیوسته
۳۱ برزو نظری پیوسته
۳۲ محمدرضا فایض پیوسته
۳۳ محمدصادق یزدان پناه پیوسته
۳۴ مریم کعبی پیوسته
۳۵ قاسم حسینی پیوسته
۳۶ اختای جهانبخش پیوسته
۳۷ سیدکامران مؤیدی پیوسته
۳۸ سیدمحمد موسوی‌عراقی پیوسته
۳۹ داریوش عبداله پور پیوسته
۴۰ سمیه حسن آبادی پیوسته
۴۱ جهانگیر پیام‌آرا پیوسته
۴۲ ملیحه تیموری پیوسته
۴۳ محمد عابدی سهروفیروزانی پیوسته
۴۴ فرزاد امیدی پیوسته
۴۵ محمد مجدزاده قائم مقامی پیوسته
۴۶ خسرو حسنی پیوسته
۴۷ رزیتا روزبهانی پیوسته
۴۸ محمد احسان راوری پیوسته
۴۹ رضا سپه وند پیوسته
۵۰ زهرا نصراللهی پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com