فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۱۷۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۲
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۲۵         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱
۲ علی بیات پیوسته
۳ توفیق اوسطی پیوسته
۴ میرفرشید سعیدواقفی پیوسته
۵ اردلان فتاحی زاده پیوسته
۶ احمد شایگان پیوسته
۷ سودا میرزائی پیوسته
۸ مهران کاردر پیوسته
۹ ناهید یوسفیان‌مطلق پیوسته
۱۰ مجید رضازاده پیوسته
۱۱ مهرداد پناهی‌مقدم پیوسته
۱۲ ماهرخ آریادوست پیوسته
۱۳ حسین عباسی پیوسته
۱۴ کمیل بابائی ولنی پیوسته
۱۵ حمیدرضا عظیمی پیوسته
۱۶ ربابه دقتان پیوسته
۱۷ حسن عقل آرا پیوسته
۱۸ سیده فاطمه تقوی شهری پیوسته
۱۹ سالار باهر پیوسته
۲۰ لیلا محمدزاده پیوسته
۲۱ ناصر شاه طهماسبی پیوسته
۲۲ پروین اسلامی پیوسته
۲۳ علیرضا سبحانی پیوسته
۲۴ فرهاد منوچهری پیوسته
۲۵ هوشنگ عراقی پیوسته
۲۶ هدا نعمت الهی پیوسته
۲۷ حسین صدیق‌پور پیوسته
۲۸ نرجس ایلچی نژاد پیوسته
۲۹ محمد محمودی پیوسته
۳۰ محمدمهدی باقری محققی پیوسته
۳۱ علی طاهرخانی پیوسته
۳۲ مهین‌دخت مدرس‌زاده‌رحمانی پیوسته
۳۳ محمدرضا مباشری پیوسته
۳۴ فیروز آرش پیوسته
۳۵ سعید امجدیان پیوسته
۳۶ منوچهر فیلسوفی‌ثابت پیوسته
۳۷ مریم امام پور پیوسته
۳۸ وجیهه پویامهر پیوسته
۳۹ محمدعلی ملکی پیوسته
۴۰ مینو سراج پیوسته
۴۱ نفیسه کرتابی پیوسته
۴۲ بیوک الستی پیوسته
۴۳ محمدحسین زندی پیوسته
۴۴ دلارام پاکروان پیوسته
۴۵ امیر همایون پیوسته
۴۶ مهرداد گشتاسب پور پیوسته
۴۷ زهرا قلعه نوی پیوسته
۴۸ سعید میرزانژاد پیوسته
۴۹ کیومرث منصوری پیوسته
۵۰ بنت الهدی عساکره پیوسته

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com