اخبار علمی و پژوهشی  
برداشتی هنرمندانه از قرص برافزایشی سیاه‌چاله (NOIRLab/AURA/NSF/P. Marenfeld) ابَرسیاه‌چاله فعال یکی از بزرگ‌ترین شگفتی‌های کیهانی است. جسمی چگال و نامرئی، که ممکن است میلیاردها برابر جرم خورشید ما جرم داشته باشد،‌ با قرص چنبره‌ای عظیم و خروشانی از ماده احاطه شده و هنگام چرخش به درون مرکز سیاه‌چاله ...

نویسنده خبر: سمانه نوروزی

یک قطره مایع رانده شده توسط باد در مسیر خود در امتداد سطح، جمع و باز میشود تا در نهایت به چند قسمت تقسیم شود. از امواج اقیانوس گرفته تا موجک ها در یک گودال آب، اثر برشیِ (shearing effect) باد وزنده بر روی یک مایع در تمام مقیاس ها قابل مشاهده است. این برش، برهمکنش های بین جو زمین و آب سطح آن را ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

تلسکوپ فضایی جیمز وب این بار به یاری کیهان شناسان رسیده تا نوری تازه به تنش معروفِ ثابت هابل بتاباند. NGC4258 - (Credit: NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA), and R. Gendler (for the Hubble Heritage Team))j آدام ریس به همراه گروه پژوهشی است در مطالعه ای جدید به بررسی ستاره های قیفاووسی ...

نویسنده خبر: شانت باغرام

لومینسانس MIR با کمک ارتعاش (MIR Vibrationally-Assisted Luminescence: MIRVAL) پژوهشگران دانشگاه های بیرمنگام و کمبریج با استفاده از سیستم‌های کوانتومی روش جدیدی را برای تشخیص نور مادون قرمز میانی (MIR) در دمای اتاق توسعه داده‌اند. این تحقیق که در Nature Photonics منتشر شده است، در آزمایشگاه ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

بر اساس نظریه کوانتوم، نتایج اندازه گیری توسط تغییرات در رابطه ی بین گذشته و آینده یک سیستم به علت برهمکنشِ اندازه گیری شکل می گیرد. هرگاه دقت یک اندازه گیری به حد عدم قطعیت تعریف شده توسط مکانیک کوانتومی نزدیک شود، نتایج اندازه گیری به دینامیک برهمکنش ها با سنجه (متر اندازه گیری) مورد استفاده در ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی


«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com