دوره‌های قبل - شاخه ماده چگال
اعضای دوره‌های قبل شورای اجرایی شاخه ماده چگال

شورای اجرایی شاخه ماده چگال (۱۳۹۱/۹/۱ تا ۱۳۹۴/۱۱/۱۲)

 

اعضای اصلی

 • سعید جلالی اسدآبادی، دانشگاه اصفهان
 • رضا عسگری ، پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مسئول شاخه)
 • ایرج کاظمی نژاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز (رابط شاخه)
 • عبدالله لنگری،  دانشگاه صنعتی شریف 

اعضای علی‌البدل

 • بهرام خوشنویسان ، دانشگاه کاشان
 • یاسر عبدی،  دانشگاه تهران

 

شورای اجرایی شاخه ماده چگال ( ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ تا ۱۳۹۸/۶/۱۱(

اعضای اصلی

 • سیداکبر جعفری، دانشگاه صنعتی‌شریف
 • ایرج کاظمی نژاد، دانشگاه شهیدچمران اهواز(رابط شاخه)
 • عبدالله لنگری،‌  دانشگاه صنعتی‌شریف
 • محمدرضا محمدی‌زاده،‌ دانشگاه تهران(مسئول شاخه)
 • میرفائز میری،‌ دانشگاه تهران 

اعضای علی‌البدل

 • رضا ثابت‌داریانی، دانشگاه الزهرا
 • علی نجفی،  دانشگاه زنجان

شورای اجرایی شاخه ماده چگال ( ۱۳۹۸/۶/۱۱ تا ۱۴۰۱/۶/۱۱(

 

اعضای اصلی

 • محمود پیامی‌شبستر، سازمان انرژی اتمی ایران (رابط شاخه)
 • سیداکبر جعفری، دانشگاه صنعتی‌شریف
 • حسین چراغچی،‌  دانشگاه دامغان (مسئول شاخه)
 • پروز کاملی،‌ دانشگاه صنعتی‌اصفهان
 • میرفائز میری،‌ دانشگاه تهران

اعضای علی‌البدل

 • سعید جلالی‌اسدآبادی، دانشگاه اصفهان
 • رستم مرادیان،  دانشگاه کرمانشاه


 
آمار بازدید: ۱۷۸۴
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com