شرح خبر

تیم‌های آشکارسازی برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی برای تخمین بسیار دقیق‌تری از اندازه‌ی ذره‌ی بوزون هیگز همکاری کردند و نتیجه را در قالب مقاله‌ای با بیشترین میزان مشارکت منتشر کردند.


هزاران پژوهشگر بر روی برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی در سرن مشغول بکارند.

یک مقاله‌ی فیزیک با 5154 نویسنده، رکورد بیشترین مشارکت در یک مقاله‌ را شکسته است. از مقاله‌ی 33 صفحه‌ای که 14 ماه می در Physical Review Letters منتشر شده است، تنها 9 صفحه‌ی اول به خود مقاله و ارجاعات آن می‌پردازد و 24 صفحه‌ی باقیمانده اسم نویسندگان و مؤسسات آن‌هاست.

این مقاله اولین مقاله‌ی مشترک دو گروه است که با آشکارسازهای عظیم ATLAS و CMS در برخورددهنده‌ی بزرگ هادرونی کار می‌کنند. هر تیم شامل پژوهشگران بسیاری از ده‌ها مؤسسه و کشورهای مختلف است.

با ادغام داده‌هایشان، این دو گروه توانستند دقیق‌ترین اندازه‌گیری مربوط به جرم بوزون هیگز را با خطایی به میزان  0.25%± بدست آورند.

منبع: Physics paper sets record with more than 5,000 authors

مرجع: http://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.114.191803نویسنده خبر: مونا عجمی
کد خبر :‌ 1747

آمار بازدید: ۴۳
همرسانی این خبر را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌


صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com