درباره باشگاه فیزیک

اولین شنبه هر ماه
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک اردبیل را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید.

جلسه ششم
۹۸/۱۱/۱۷


موضوع سخنرانی و سخنران جلسه آينده
جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی
آقای جعفر چراغعلی زاده
دانشگاه محقق اردبیلی

  پوستر این جلسه  (راهنمای چاپ پوستر)

  جزئيات بيشتر این جلسه

  فهرست جلسات گذشته باشگاه
  گزارش جلسه     
  تصاوير جلسه     حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com