فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ پژمان یوسف پور لالمی دانشجویی
۵۲ شهرام یلمه ها دانشجویی
۵۳ مریم یگانه‌پرست وابسته
۵۴ افسانه یگانه طلب دانشجویی
۵۵ محبوبه یگانه دانشجویی
۵۶ محمد یگانه پیوسته
۵۷ محبوبه یگانه پیوسته
۵۸ جهانگیر یگانگی وابسته
۵۹ حسین یغمایی وابسته
۶۰ بامداد یغمایی پیوسته
۶۱ فائزه یعقوبیان دانشجویی
۶۲ فاطمه یعقوبیان دانشجویی
۶۳ محمود یعقوبیان دانشجویی
۶۴ لیلا یعقوبی‌کهنگی دانشجویی
۶۵ مریم یعقوبی‌ریکندیی دانشجویی
۶۶ مینا یعقوبی نوتاش دانشجویی
۶۷ فرهاد یعقوبی مهران دانشجویی
۶۸ سهیلا یعقوبی شیخدر آبادی دانشجویی
۶۹ صدیقه یعقوبی دانشجویی
۷۰ سیده سحر یعقوبی دانشجویی
۷۱ مجتبی یعقوبی وابسته
۷۲ محمد یعقوبی دانشجویی
۷۳ حسین یعقوبی وابسته
۷۴ سیامک یعقوبی پیوسته
۷۵ پدرام یعقوبی دانشجویی
۷۶ ایمان یعقوبی وابسته
۷۷ محمدجعفر یعقوب‌دوست وابسته
۷۸ سیدمحمد یزدی‌میرمخلصونی دانشجویی
۷۹ محبوبه یزدی‌زاده دانشجویی
۸۰ محمدرضا یزدی دانشجویی
۸۱ نرجس یزدانیان‌اردستانی دانشجویی
۸۲ سمیه یزدانیان پیوسته
۸۳ وحید یزدانیان دانشجویی
۸۴ نفیسه یزدانی‌نجم دانشجویی
۸۵ مریم یزدانی‌دیزیچه دانشجویی
۸۶ محمدرضا یزدانی‌اصفهانی‌نژاد دانشجویی
۸۷ مجید یزدانی کچویی دانشجویی
۸۸ مریم یزدانی نجف آبادی پیوسته
۸۹ سپیده یزدانی دارکی دانشجویی
۹۰ زهرا یزدانی دانشجویی
۹۱ سمیه یزدانی دانشجویی
۹۲ لیلا یزدانی دانشجویی
۹۳ احمد یزدانی پیوسته
۹۴ مریم یزدانی دانشجویی
۹۵ علی‌محمد یزدانی دانشجویی
۹۶ الناز یزدانی دانشجویی
۹۷ حامد یزدانی وابسته
۹۸ سعیده یزدانی دانشجویی
۹۹ محمد رضا یزدانی پیوسته
۱۰۰ پریوش یزدانی دانشجویی

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com