فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۵۱ شهرام یلمه ها دانشجویی
۵۲ مریم یگانه‌پرست وابسته
۵۳ افسانه یگانه طلب دانشجویی
۵۴ محمد یگانه پیوسته
۵۵ محبوبه یگانه دانشجویی
۵۶ محبوبه یگانه پیوسته
۵۷ جهانگیر یگانگی وابسته
۵۸ حسین یغمایی وابسته
۵۹ بامداد یغمایی پیوسته
۶۰ فائزه یعقوبیان دانشجویی
۶۱ فاطمه یعقوبیان دانشجویی
۶۲ محمود یعقوبیان دانشجویی
۶۳ لیلا یعقوبی‌کهنگی دانشجویی
۶۴ مریم یعقوبی‌ریکندیی دانشجویی
۶۵ مینا یعقوبی نوتاش دانشجویی
۶۶ فرهاد یعقوبی مهران دانشجویی
۶۷ سهیلا یعقوبی شیخدر آبادی دانشجویی
۶۸ سیامک یعقوبی پیوسته
۶۹ مجتبی یعقوبی وابسته
۷۰ صدیقه یعقوبی دانشجویی
۷۱ سیده سحر یعقوبی دانشجویی
۷۲ محمد یعقوبی دانشجویی
۷۳ حسین یعقوبی وابسته
۷۴ پدرام یعقوبی دانشجویی
۷۵ ایمان یعقوبی وابسته
۷۶ محمدجعفر یعقوب‌دوست وابسته
۷۷ سیدمحمد یزدی‌میرمخلصونی دانشجویی
۷۸ محبوبه یزدی‌زاده دانشجویی
۷۹ محمدرضا یزدی دانشجویی
۸۰ نرجس یزدانیان‌اردستانی دانشجویی
۸۱ سمیه یزدانیان پیوسته
۸۲ وحید یزدانیان دانشجویی
۸۳ نفیسه یزدانی‌نجم دانشجویی
۸۴ مریم یزدانی‌دیزیچه دانشجویی
۸۵ محمدرضا یزدانی‌اصفهانی‌نژاد دانشجویی
۸۶ مجید یزدانی کچویی دانشجویی
۸۷ مریم یزدانی نجف آبادی پیوسته
۸۸ سپیده یزدانی دارکی دانشجویی
۸۹ مریم یزدانی دانشجویی
۹۰ حامد یزدانی وابسته
۹۱ محمد رضا یزدانی پیوسته
۹۲ لیلا یزدانی دانشجویی
۹۳ سعیده یزدانی دانشجویی
۹۴ الناز یزدانی دانشجویی
۹۵ زهرا یزدانی دانشجویی
۹۶ احمد یزدانی پیوسته
۹۷ سمیه یزدانی دانشجویی
۹۸ پریوش یزدانی دانشجویی
۹۹ علی‌محمد یزدانی دانشجویی
۱۰۰ حسن یزدانی پیوسته

صفحه قبلی  ۱   ۲   ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com