فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۵۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۴۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۱۵۲ حسن یاریگرروش وابسته
۱۵۳ علی اکبر یاری نودر دانشجویی
۱۵۴ محسن یاری فرد پیوسته
۱۵۵ محمد رضا یاری وابسته
۱۵۶ سارا یاری دانشجویی
۱۵۷ مائده یاری دانشجویی
۱۵۸ مریم یارندی دانشجویی
۱۵۹ علی یارمهدی دانشجویی
۱۶۰ غلامحسین یارمحمودی وابسته
۱۶۱ معصومه یارمحمدی سطری پیوسته
۱۶۲ علیرضا یارمحمدی وابسته
۱۶۳ محسن یارمحمدی دانشجویی
۱۶۴ احمد یارم‌احمدی وابسته
۱۶۵ صدف یارجو پیوسته
۱۶۶ مرضیه یاربیگی درویشوند دانشجویی
۱۶۷ آناهیتا یاراحمدی دانشجویی
۱۶۸ عارف یاراحمدی دانشجویی
۱۶۹ امیر یادگاری دانشجویی
۱۷۰ مصطفی یادگاری دانشجویی
۱۷۱ شیرین یادگار مغانلو دانشجویی
۱۷۲ علی‌اصغر یادگار وابسته
۱۷۳ پریوش یادگار دانشجویی
۱۷۴ بنت الهدی یابری محمد دانشجویی
۱۷۵ رقیه ی الهی دانشجویی
۱۷۶ زهرا کیکاوسی دانشجویی
۱۷۷ مرجان کیومرثی پور دانشجویی
۱۷۸ شهرام کیوانی‌نیا دانشجویی
۱۷۹ فروغ کیوانی نژاد دانشجویی
۱۸۰ وحید کیوان پیوسته
۱۸۱ حیدرعلی کیوان وابسته
۱۸۲ پگاه کیوان دانشجویی
۱۸۳ پردیس کیهان دانشجویی
۱۸۴ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۱۸۵ فائزه کیمیائی اسدی دانشجویی
۱۸۶ محمد رضا کیقبادی مقدم دانشجویی
۱۸۷ ابوالفضل کیشانی فراهانی دانشجویی
۱۸۸ آزاده کیخسروی پیوسته
۱۸۹ سعیدرضا کیخا وابسته
۱۹۰ مریم کیخا دانشجویی
۱۹۱ فرید کیاکجوری وابسته
۱۹۲ فرحناز کیانی‌گلشویی وابسته
۱۹۳ اعظم کیانی‌زاده دانشجویی
۱۹۴ شهرزاد کیانی‌زاخردی دانشجویی
۱۹۵ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۱۹۶ میترا کیانی نسب دانشجویی
۱۹۷ بشری کیانی صدر دانشجویی
۱۹۸ فاطمه کیانی خو دانشجویی
۱۹۹ محمدرضا کیانی دانشجویی
۲۰۰ لیلا کیانی پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com