فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۴۹۷
تعداد اعضای پیوسته: ۲۳۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۷۸۷۲         تعداد سایر اعضا: ۵

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ صدف یارجو پیوسته
۱۵۲ مرضیه یاربیگی درویشوند دانشجویی
۱۵۳ آناهیتا یاراحمدی دانشجویی
۱۵۴ عارف یاراحمدی دانشجویی
۱۵۵ مصطفی یادگاری دانشجویی
۱۵۶ امیر یادگاری دانشجویی
۱۵۷ شیرین یادگار مغانلو دانشجویی
۱۵۸ علی‌اصغر یادگار وابسته
۱۵۹ پریوش یادگار دانشجویی
۱۶۰ بنت الهدی یابری محمد دانشجویی
۱۶۱ رقیه ی الهی دانشجویی
۱۶۲ زهرا کیکاوسی دانشجویی
۱۶۳ مرجان کیومرثی پور دانشجویی
۱۶۴ شهرام کیوانی‌نیا دانشجویی
۱۶۵ فروغ کیوانی نژاد دانشجویی
۱۶۶ وحید کیوان پیوسته
۱۶۷ حیدرعلی کیوان وابسته
۱۶۸ پگاه کیوان دانشجویی
۱۶۹ پردیس کیهان دانشجویی
۱۷۰ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۱۷۱ فائزه کیمیائی اسدی دانشجویی
۱۷۲ محمد رضا کیقبادی مقدم دانشجویی
۱۷۳ ابوالفضل کیشانی فراهانی دانشجویی
۱۷۴ آزاده کیخسروی پیوسته
۱۷۵ سعیدرضا کیخا وابسته
۱۷۶ فرید کیاکجوری وابسته
۱۷۷ فرحناز کیانی‌گلشویی وابسته
۱۷۸ اعظم کیانی‌زاده دانشجویی
۱۷۹ شهرزاد کیانی‌زاخردی دانشجویی
۱۸۰ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۱۸۱ میترا کیانی نسب دانشجویی
۱۸۲ بشری کیانی صدر دانشجویی
۱۸۳ فاطمه کیانی خو دانشجویی
۱۸۴ ابوذر کیانی پیوسته
۱۸۵ مریم کیانی دانشجویی
۱۸۶ لیلا کیانی پیوسته
۱۸۷ محمدرضا کیانی دانشجویی
۱۸۸ پارمیس کیانی دانشجویی
۱۸۹ محمدرضا کیانمهر پیوسته
۱۹۰ خشایار کیانفر دانشجویی
۱۹۱ مسعود کیانفر وابسته
۱۹۲ کیارش کیانتاژ دانشجویی
۱۹۳ وحیده کیان پور دانشجویی
۱۹۴ سمانه کیان افراز دانشجویی
۱۹۵ زینب کیامهر پیوسته
۱۹۶ مطهره کیاماری دانشجویی
۱۹۷ عذرا کیاست فر دانشجویی
۱۹۸ احمد کیاست پور پیوسته
۱۹۹ مریم کیازند دانشجویی
۲۰۰ شهناز کیارسی دانشجویی

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com