فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ سارا یاری دانشجویی
۱۵۲ مریم یارندی دانشجویی
۱۵۳ علی یارمهدی دانشجویی
۱۵۴ غلامحسین یارمحمودی وابسته
۱۵۵ معصومه یارمحمدی سطری پیوسته
۱۵۶ علیرضا یارمحمدی وابسته
۱۵۷ محسن یارمحمدی دانشجویی
۱۵۸ احمد یارم‌احمدی وابسته
۱۵۹ صدف یارجو پیوسته
۱۶۰ مرضیه یاربیگی درویشوند دانشجویی
۱۶۱ آناهیتا یاراحمدی دانشجویی
۱۶۲ عارف یاراحمدی دانشجویی
۱۶۳ مصطفی یادگاری دانشجویی
۱۶۴ امیر یادگاری دانشجویی
۱۶۵ شیرین یادگار مغانلو دانشجویی
۱۶۶ علی‌اصغر یادگار وابسته
۱۶۷ پریوش یادگار دانشجویی
۱۶۸ بنت الهدی یابری محمد دانشجویی
۱۶۹ رقیه ی الهی دانشجویی
۱۷۰ زهرا کیکاوسی دانشجویی
۱۷۱ مرجان کیومرثی پور دانشجویی
۱۷۲ شهرام کیوانی‌نیا دانشجویی
۱۷۳ فروغ کیوانی نژاد دانشجویی
۱۷۴ حیدرعلی کیوان وابسته
۱۷۵ وحید کیوان پیوسته
۱۷۶ پگاه کیوان دانشجویی
۱۷۷ پردیس کیهان دانشجویی
۱۷۸ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۱۷۹ فائزه کیمیائی اسدی دانشجویی
۱۸۰ محمد رضا کیقبادی مقدم دانشجویی
۱۸۱ ابوالفضل کیشانی فراهانی دانشجویی
۱۸۲ آزاده کیخسروی پیوسته
۱۸۳ سعیدرضا کیخا وابسته
۱۸۴ مریم کیخا دانشجویی
۱۸۵ فرید کیاکجوری وابسته
۱۸۶ فرحناز کیانی‌گلشویی وابسته
۱۸۷ اعظم کیانی‌زاده دانشجویی
۱۸۸ شهرزاد کیانی‌زاخردی دانشجویی
۱۸۹ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۱۹۰ میترا کیانی نسب دانشجویی
۱۹۱ بشری کیانی صدر دانشجویی
۱۹۲ فاطمه کیانی خو دانشجویی
۱۹۳ محمدرضا کیانی دانشجویی
۱۹۴ مریم کیانی دانشجویی
۱۹۵ لیلا کیانی پیوسته
۱۹۶ ابوذر کیانی پیوسته
۱۹۷ پارمیس کیانی دانشجویی
۱۹۸ آناهید کیانی دانشجویی
۱۹۹ محمدرضا کیانمهر پیوسته
۲۰۰ مسعود کیانفر وابسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com