فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ غلامحسین یارمحمودی وابسته
۱۵۲ معصومه یارمحمدی سطری پیوسته
۱۵۳ علیرضا یارمحمدی وابسته
۱۵۴ محسن یارمحمدی دانشجویی
۱۵۵ احمد یارم‌احمدی وابسته
۱۵۶ صدف یارجو پیوسته
۱۵۷ مرضیه یاربیگی درویشوند دانشجویی
۱۵۸ آناهیتا یاراحمدی دانشجویی
۱۵۹ عارف یاراحمدی دانشجویی
۱۶۰ امیر یادگاری دانشجویی
۱۶۱ مصطفی یادگاری دانشجویی
۱۶۲ شیرین یادگار مغانلو دانشجویی
۱۶۳ علی‌اصغر یادگار وابسته
۱۶۴ پریوش یادگار دانشجویی
۱۶۵ بنت الهدی یابری محمد دانشجویی
۱۶۶ رقیه ی الهی دانشجویی
۱۶۷ زهرا کیکاوسی دانشجویی
۱۶۸ مرجان کیومرثی پور دانشجویی
۱۶۹ شهرام کیوانی‌نیا دانشجویی
۱۷۰ فروغ کیوانی نژاد دانشجویی
۱۷۱ حیدرعلی کیوان وابسته
۱۷۲ وحید کیوان پیوسته
۱۷۳ پگاه کیوان دانشجویی
۱۷۴ پردیس کیهان دانشجویی
۱۷۵ سلیمه کیمیاگر پیوسته
۱۷۶ فائزه کیمیائی اسدی دانشجویی
۱۷۷ محمد رضا کیقبادی مقدم دانشجویی
۱۷۸ ابوالفضل کیشانی فراهانی دانشجویی
۱۷۹ آزاده کیخسروی پیوسته
۱۸۰ مریم کیخا دانشجویی
۱۸۱ سعیدرضا کیخا وابسته
۱۸۲ فرید کیاکجوری وابسته
۱۸۳ فرحناز کیانی‌گلشویی وابسته
۱۸۴ اعظم کیانی‌زاده دانشجویی
۱۸۵ شهرزاد کیانی‌زاخردی دانشجویی
۱۸۶ اردشیر کیانی‌ده‌کیانی دانشجویی
۱۸۷ میترا کیانی نسب دانشجویی
۱۸۸ بشری کیانی صدر دانشجویی
۱۸۹ فاطمه کیانی خو دانشجویی
۱۹۰ لیلا کیانی پیوسته
۱۹۱ ابوذر کیانی پیوسته
۱۹۲ مریم کیانی دانشجویی
۱۹۳ محمدرضا کیانی دانشجویی
۱۹۴ آناهید کیانی دانشجویی
۱۹۵ پارمیس کیانی دانشجویی
۱۹۶ محمدرضا کیانمهر پیوسته
۱۹۷ مسعود کیانفر وابسته
۱۹۸ خشایار کیانفر دانشجویی
۱۹۹ کیارش کیانتاژ دانشجویی
۲۰۰ وحیده کیان پور دانشجویی

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com