گزارش جلسه ۰۰۵ باشگاه فیزیک قم
قم
جلسه پنجم
زمان: ۹۸/۱۲/۱۹
ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰

مکان: دانشگاه قم
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
علم داده با طعم کیهان شناسی
دکتر سید محمد صادق موحد
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی

مطالعه در مورد جهانی که در آن زندگی می‌کنیم خصوصاً از دریچه آسمان، قدمتی دیرینه دارد. سنگ نوشته‌ها در کوه‌ها و غارها مؤید این است که انسان‌های نخستین ضمن علاقه‌مندی در خصوص کائنات، از جابجایی ستاره‌ها و دیگر اجرام برای گاه‌شماری و یافتن جهت و مسیر حرکت بهره می‌بردند. این علاقه‌مندی در طی زمان نه تنها رو به سردی نگرایید بلکه با عنایت به کشف و گسترش فناوری‌های نوین، خصوصاً در طی چند دهه گذشته، امروزه علم کیهان‌شناسی از زمره علوم تخیلی، خارج و به علوم دقیق تبدیل شده‌است.
طی دو دهه اخیر به مدد فناوری‌های مختلف و نوظهور، مجموعه بسیار بزرگی از داده‌ها از مجراهای مختلف از کیهان در دسترس قرار گرفته است لذا پارادایم جدیدی در امتداد کلان داده پدید آمده است و به نام علم‌داده یا دقیقتر علم داده‌محور مشهور شده است. این پارادایم ضمن ارتباط تعاملی با مواردی همچون داده، آمار، ریاضیات و علوم رایانه توانسته بر روی سه محور روش‌شناسی علمی مرسوم اثرات مستقیم و غیرمستقیمی داشته‌باشد. علم‌داده به معنای جستجو در داده‌ها به منظور اکتشاف و استخراج علم از داده‌ها وقتی که در بزرگ‌مقیاس به داده‌ها توجه شود، تعریف می‌گردد.
در این سخنرانی قصد دارم با طعم جستجو در داده‌ها، ضمن اشاره به موارد فوق، انبان دانش امروزی در مورد کیهان شگفت انگیزمان را مورد بررسی قرار دهم. نشان خواهم داد که علی‌رغم پیشرفت‌های چشم‌گیر، هنوز ماهیت بیش از 96 درصد از عناصر تشکیل‌دهنده عالم را نمی‌شناسیم و فقط با کمک اثرات‌شان وجود آنها را تشخیص می‌دهیم. تنها کمتر از حدود 2 درصد از بخش باقی‌مانده با کمک رصدهای مستقیم مشاهده شده‌اند.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک قم را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک قم
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com