فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۶۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۷۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۰۱ مهدی سلیمانی پیوسته
۴۰۲ علیرضا صدرممتاز پیوسته
۴۰۳ سمیه بهزاد پیوسته
۴۰۴ مهدی عادلی فرد پیوسته
۴۰۵ بهنام محمدی پیوسته
۴۰۶ مریم حسنوند پیوسته
۴۰۷ حسین محمودی جناری پیوسته
۴۰۸ عبدالکاظم انصاری نژاد پیوسته
۴۰۹ ناصر پناهی پیوسته
۴۱۰ میرمعصومه امیری پیوسته
۴۱۱ مریم سوزبان پیوسته
۴۱۲ خدیجه نیسی پیوسته
۴۱۳ سمیرا شیرزاد ایرج پیوسته
۴۱۴ سمیرا فتحی زاده پیوسته
۴۱۵ مسعود محبی پیوسته
۴۱۶ حامد بخشیان سهی پیوسته
۴۱۷ فهیمه ابری نائی پیوسته
۴۱۸ فهیمه بهزادی پیوسته
۴۱۹ ایمان بیوک پیوسته
۴۲۰ نسیبه عبادی پیوسته
۴۲۱ فریده شجاعی اکبرآبادی پیوسته
۴۲۲ چنور اسمعیلی پیوسته
۴۲۳ ثمین مقیمیان پیوسته
۴۲۴ برهان ارغوانی نیا پیوسته
۴۲۵ مژگان خانجانیان پاک پیوسته
۴۲۶ میثم باقری تاجانی پیوسته
۴۲۷ خاطره محرمخانی پیوسته
۴۲۸ وحید زنگانه پیوسته
۴۲۹ حسین مهربان پیوسته
۴۳۰ سمیه حسینی پیوسته
۴۳۱ حمید پاشایی عدل پیوسته
۴۳۲ بهارک اسلامی پیوسته
۴۳۳ حسین دوستی پیوسته
۴۳۴ نسرین نادریان پیوسته
۴۳۵ مهدی شریفیان پیوسته
۴۳۶ الهام راست بود پیوسته
۴۳۷ داریوش مهرپرور پیوسته
۴۳۸ یلدا کناره پیوسته
۴۳۹ مارال آزمونفر پیوسته
۴۴۰ محمود برهانی زرندی پیوسته
۴۴۱ عبیده جعفری پیوسته
۴۴۲ حسین توکلی عنبران پیوسته
۴۴۳ مهدی صادق پیوسته
۴۴۴ نرجس محمودی پیوسته
۴۴۵ امید ناصر قدسی پیوسته
۴۴۶ امیر بیرامی امامزاده پیوسته
۴۴۷ محبوبه سیاحی پیوسته
۴۴۸ لیلا کیانی پیوسته
۴۴۹ زهرا رضایی پیوسته
۴۵۰ رضا فارغ بال پیوسته

صفحه قبلی ... ۶  ۷  ۸   ۹   ۱۰  ۱۱  ۱۲  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com