فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۵۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۴۹         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۷
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۷۰         تعداد سایر اعضا: ۱۴

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۴۰۱ مهرداد قمی نژاد پیوسته
۴۰۲ محمد نیایی فر پیوسته
۴۰۳ احسان منبری پیوسته
۴۰۴ گلاره مسیبیان پیوسته
۴۰۵ آزاده ابوئی مهریزی پیوسته
۴۰۶ غلامرضا علیوند پیوسته
۴۰۷ الناز آل ابراهیم دهکردی پیوسته
۴۰۸ حسن سبزیان پیوسته
۴۰۹ علی پذیرنده پیوسته
۴۱۰ مریم قپانوری پیوسته
۴۱۱ سیف اله رسولی پیوسته
۴۱۲ مهدی هاشمی پیوسته
۴۱۳ محمد ابوالفتح پیوسته
۴۱۴ کامیار اژدری پیوسته
۴۱۵ زهرا شفیعی زاده پیوسته
۴۱۶ فایق شیخه پیوسته
۴۱۷ آزاده درستکار پیوسته
۴۱۸ رضا سپه وند پیوسته
۴۱۹ لاله فرهنگ متین پیوسته
۴۲۰ حسین ستاریان پیوسته
۴۲۱ رقیه بیک پور پیوسته
۴۲۲ شهرام پروین جهرمی پیوسته
۴۲۳ صفر میرزاپورقزوینی پیوسته
۴۲۴ کیومرث کرمی پیوسته
۴۲۵ مهری حیدری پیوسته
۴۲۶ سیدعلی صالحی زاده پیوسته
۴۲۷ امید خاکپور پیوسته
۴۲۸ میترا عموعموها پیوسته
۴۲۹ سعید جلوانی پیوسته
۴۳۰ آزاده منتظری پیوسته
۴۳۱ صادق محمدپور لیما پیوسته
۴۳۲ جواد باعدی پیوسته
۴۳۳ مصطفی معتمدی فر پیوسته
۴۳۴ انوشه لطیفی پیوسته
۴۳۵ محمد حسین شریف پیوسته
۴۳۶ داریوش رستمی فرد پیوسته
۴۳۷ سیدمحمد روضاتی پیوسته
۴۳۸ کیومرث منصوری پیوسته
۴۳۹ ماهرخ آریادوست پیوسته
۴۴۰ کسری برکشلی پیوسته
۴۴۱ فرامرز انوشه‌ای پیوسته
۴۴۲ موسی اکرمی‌چقاسیاهی پیوسته
۴۴۳ محمدمهدی گلشن پیوسته
۴۴۴ فیصل اطمینان پیوسته
۴۴۵ محسن وحیدی‌نیا پیوسته
۴۴۶ حسین عشقی پیوسته
۴۴۷ مانی فرجام پیوسته
۴۴۸ سعید قدیرلی پیوسته
۴۴۹ علی بیات پیوسته
۴۵۰ امیر همایون پیوسته

صفحه قبلی ... ۶  ۷  ۸   ۹   ۱۰  ۱۱  ۱۲  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com