فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۰۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۲۵         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۴۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ پریسا یحیایی پیوسته
۲۵۲ قاسم رضایی پیوسته
۲۵۳ مهتاب طلایی فاقلو پیوسته
۲۵۴ داود جعفری پیوسته
۲۵۵ محسن خواجه امینیان پیوسته
۲۵۶ حسین مهری دهنوی پیوسته
۲۵۷ تهمینه دانشور پیوسته
۲۵۸ مهرزاد اشرف پور پیوسته
۲۵۹ امیر حسینی پیوسته
۲۶۰ محمد اسماعیل پور پیوسته
۲۶۱ روح اله تقوی مندی پیوسته
۲۶۲ علی رستم نژادی پیوسته
۲۶۳ محمد رضا شجاعی پیوسته
۲۶۴ مرضیه عسکری پیوسته
۲۶۵ پروانه ایرانمنش پیوسته
۲۶۶ مهدی عباسیان مطلق پیوسته
۲۶۷ الهام گل افشان پیوسته
۲۶۸ بهرام قربانعلی زاده پیوسته
۲۶۹ مهدیه صدر آرا پیوسته
۲۷۰ مجید آذرنگ پیوسته
۲۷۱ محمد رضا سیفی پیوسته
۲۷۲ حسین رضا یوسف وند پیوسته
۲۷۳ نفیسه شریفی پیوسته
۲۷۴ سحر گنجوحقیقی پیوسته
۲۷۵ علی واحدی پیوسته
۲۷۶ مریم سلیمانی نیا پیوسته
۲۷۷ شیرین رهبر پیوسته
۲۷۸ ابراهیم محمدی منش پیوسته
۲۷۹ محسن خاکزاد پیوسته
۲۸۰ عبدالرحمان دادوند پیوسته
۲۸۱ محمد کوهی پیوسته
۲۸۲ مجید محمدی پیوسته
۲۸۳ داود پورمحمّد پیوسته
۲۸۴ رامین نیک روز پیوسته
۲۸۵ بهناز شمیزی پیوسته
۲۸۶ مسعود رضوانی جلال پیوسته
۲۸۷ لاله معمارزاده اصفهانی پیوسته
۲۸۸ پریسا اسمعیلی پیوسته
۲۸۹ حامی فریدیوسفی پیوسته
۲۹۰ هادی رضاپور پیوسته
۲۹۱ حسین محمدزاده پیوسته
۲۹۲ طیبه مولاروی پیوسته
۲۹۳ میکائیل ابافت یگانه پیوسته
۲۹۴ صبورا صالحی پیوسته
۲۹۵ راضیه بیرانوند پیوسته
۲۹۶ محمد رضا رضایی راینی نژاد پیوسته
۲۹۷ سعید شجاعی پیوسته
۲۹۸ سارا طاهری منفرد پیوسته
۲۹۹ محمد رضا زمانی میمیان پیوسته
۳۰۰ مریم خضرلو پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۴ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com