فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ صبا موسیوند پیوسته
۲۵۲ سید علی حسینی پیوسته
۲۵۳ نیما نیاراد پیوسته
۲۵۴ فرناز محمدی پیوسته
۲۵۵ بهناز ساعد پیوسته
۲۵۶ داود رفیعی کرکوندی پیوسته
۲۵۷ عطاملک قربان زاده پیوسته
۲۵۸ حسین توکلی عنبران پیوسته
۲۵۹ نرگس موسوی پیوسته
۲۶۰ الهام بهروزی کیا پیوسته
۲۶۱ ایمان باباییان پیوسته
۲۶۲ پریسا بخشی وند پیوسته
۲۶۳ مهدیه کلایی پیوسته
۲۶۴ امین تقوی همت آبادی پیوسته
۲۶۵ لادن علیلو پیوسته
۲۶۶ محمد ذبیحین پور پیوسته
۲۶۷ ندا ابراهیمیان پیوسته
۲۶۸ لیلا دسترنج پیوسته
۲۶۹ فاطمه رفیقی پیوسته
۲۷۰ سیدبیژن جیا پیوسته
۲۷۱ صفدر حبیبی پیوسته
۲۷۲ معصومه فداکار برسری پیوسته
۲۷۳ محمد حسن خانمیرزایی پیوسته
۲۷۴ احمد مهرآمیز پیوسته
۲۷۵ مریم نصیری پیوسته
۲۷۶ اکبر جعفری دولاما پیوسته
۲۷۷ رحیم نادرعلی پیوسته
۲۷۸ منصوره باقری‌دربندی پیوسته
۲۷۹ سروش حاصلی پیوسته
۲۸۰ بهرام روغنی پیوسته
۲۸۱ سمیرا فتحی زاده پیوسته
۲۸۲ سیدابوالحسن نوراشرف الدین پیوسته
۲۸۳ پروین صادقی یامچی پیوسته
۲۸۴ محمد تقی سروش پیوسته
۲۸۵ بنین شاکری جویباری پیوسته
۲۸۶ رقیه اسدی آقبلاغی پیوسته
۲۸۷ لیلا حسن شاعلی پیوسته
۲۸۸ فرهاد یزدان ستاد پیوسته
۲۸۹ آزاده سادات نعیمی پیوسته
۲۹۰ زهرا عالمی پور پیوسته
۲۹۱ روح الله عبدالوهاب پیوسته
۲۹۲ آزاده حقیقت زاده پیوسته
۲۹۳ نسیم مالکی پیوسته
۲۹۴ مریم نعمتی پیوسته
۲۹۵ سهراب بهنیا پیوسته
۲۹۶ شاهین احمدی پیوسته
۲۹۷ محمد زیرک پیوسته
۲۹۸ مهدی سلیمانی پیوسته
۲۹۹ سعیده صادقیان پیوسته
۳۰۰ محمد سپهری راد پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com