فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۲۵۱ علی اصغر خرمی پیوسته
۲۵۲ علیرضا سبحانی پیوسته
۲۵۳ محمدمهدی باقری محققی پیوسته
۲۵۴ سهیلا عبدالهی پیوسته
۲۵۵ سامین عسگری فر پیوسته
۲۵۶ محمد محمودی پیوسته
۲۵۷ حسین صدیق‌پور پیوسته
۲۵۸ محمد نظری پیوسته
۲۵۹ هوشنگ عراقی پیوسته
۲۶۰ نادر صبح خیز وایقان پیوسته
۲۶۱ اعظم رحمتی نژاد پیوسته
۲۶۲ حسن کاتوزیان پیوسته
۲۶۳ فرشته پاکروان پیوسته
۲۶۴ حمیدرضا محمدی خالصی فرد پیوسته
۲۶۵ فاطمه احمدی کلاته احمد پیوسته
۲۶۶ مجید نعیم یاوری پیوسته
۲۶۷ یوسف هاتفی پیوسته
۲۶۸ رستم مرادیان پیوسته
۲۶۹ آذر امین‌زاده پیوسته
۲۷۰ محمد فدوی مزینانی پیوسته
۲۷۱ جواد رحمت آبادی ثانی پیوسته
۲۷۲ محسن باقری پیوسته
۲۷۳ عباس قاسمی زادشاه ویرفرد پیوسته
۲۷۴ وحید کریمی پور پیوسته
۲۷۵ امیرحسین فرهبد پیوسته
۲۷۶ سیدمهدی شریفی‌کلهرودی پیوسته
۲۷۷ سمیرا حسن شاهی پیوسته
۲۷۸ احمد فلاح‌شیرازی پیوسته
۲۷۹ محمدصادق ناصری پیوسته
۲۸۰ شهریار ملکی پیوسته
۲۸۱ سید حسن صابری پیوسته
۲۸۲ فاطمه گنجعلی پیوسته
۲۸۳ طیبه محمدیان کوشالی پیوسته
۲۸۴ امین الله شجاع پیوسته
۲۸۵ معصومه تیموری پیوسته
۲۸۶ مریم محمدزاده افهامی پیوسته
۲۸۷ ناصر مسلم‌زاده پیوسته
۲۸۸ وحید عامری سیاهویی پیوسته
۲۸۹ طیبه بحرینی نژاد پیوسته
۲۹۰ مهدی تبریزی پیوسته
۲۹۱ محمود ذوالفقاری پیوسته
۲۹۲ سیده فاطمه ابراهیم نژاد پیوسته
۲۹۳ سمیرا شعیبی محسن ابادی پیوسته
۲۹۴ ناصر کلانتر نیستانکی پیوسته
۲۹۵ محمدرضا جعفری پیوسته
۲۹۶ امید اخوان اشرفیه پیوسته
۲۹۷ ندا صدوقی پیوسته
۲۹۸ محمد حقیقی پیوسته
۲۹۹ مهدی رفیعیان نجف ابادی پیوسته
۳۰۰ علی صادقی پیوسته

صفحه قبلی ... ۳  ۴  ۵   ۶   ۷  ۸  ۹  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com