فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۴۳
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۶۳         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۵
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۶۳         تعداد سایر اعضا: ۱۲

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۳۰۱ علی اصغر شکری پیوسته
۳۰۲ علیرضا وجدانی نقره ئیان پیوسته
۳۰۳ محمد شرافتی پیوسته
۳۰۴ فاطمه دینی پیوسته
۳۰۵ حسن نورکجوری پیوسته
۳۰۶ سیدحسین امیدیانی پیوسته
۳۰۷ مازیار نکویی پیوسته
۳۰۸ احمد درودی پیوسته
۳۰۹ فاطمه هنرور پیوسته
۳۱۰ محمود اصغری پیوسته
۳۱۱ سعید ملایی پیوسته
۳۱۲ سمیه دیرکوند پیوسته
۳۱۳ محمد امیرحمزه تفرشی پیوسته
۳۱۴ الهه اویسی پیوسته
۳۱۵ مهناز پورعباس پیوسته
۳۱۶ غلامحسین بقال‌شوشتری پیوسته
۳۱۷ مسعود اکملی پیوسته
۳۱۸ مجتبی (فرزین) آقامیر پیوسته
۳۱۹ فاطمه بهزادی پیوسته
۳۲۰ رضا اختیاروکالتی پیوسته
۳۲۱ رسول رکنی زاده پیوسته
۳۲۲ اسما عرفانی فر پیوسته
۳۲۳ پروانه قجری پیوسته
۳۲۴ سعیده فیروزی پیوسته
۳۲۵ معصومه شویکلو پیوسته
۳۲۶ ابراهیم حسنی پیوسته
۳۲۷ عادل رضایی اقدم پیوسته
۳۲۸ نرجس ایلچی نژاد پیوسته
۳۲۹ مریم کلانتر پیوسته
۳۳۰ علی طاهرخانی پیوسته
۳۳۱ غلامعباس طهماسبی بیرگانی پیوسته
۳۳۲ کبرا قنواتی پیوسته
۳۳۳ جهانفر ابویی پیوسته
۳۳۴ اشرف گرامی نامقی پیوسته
۳۳۵ سیده فائزه میرهاشمی پیوسته
۳۳۶ وحیده کاظم لو پیوسته
۳۳۷ احد صابر پیوسته
۳۳۸ زهرا جلیلیان پیوسته
۳۳۹ راضیه سرلک پیوسته
۳۴۰ نقی شاملی پیوسته
۳۴۱ یوسف کمالی پیوسته
۳۴۲ ابوالفضل رمضانپور پیوسته
۳۴۳ ایراندخت پارسابد پیوسته
۳۴۴ محسن نوبهار پیوسته
۳۴۵ عثمان خال لی پور غراوی پیوسته
۳۴۶ زهرا فرهمندیان پیوسته
۳۴۷ کریم قربانی پیوسته
۳۴۸ افشین حیدری پیوسته
۳۴۹ فرهاد دارابی پیوسته
۳۵۰ زهرا قلعه نوی پیوسته

صفحه قبلی ... ۴  ۵  ۶   ۷   ۸  ۹  ۱۰  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۹ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com